Οι Μύλοι Δάκου επιλέγουν την PRIORITY για τον απολογισμό βιωσιμότητας

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τους «Μύλους Δάκους – Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ» αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής τους συνέπειας και διέπεται από την ύπαρξη ηθικών κριτηρίων λειτουργίας με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία επέλεξε την εταιρεία συμβούλων PRIORITY για την ανάπτυξη του απολογισμού βιωσιμότητας κατά GRI G4 όπου θα παρουσιαστούν οι αρχές, οι πολιτικές και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται και οι σχετικές δράσεις που υλοποιούνται.

Η PRIORITY έχει μεγάλη εμπειρία στις βέλτιστες πρακτικές και τις πιστοποιήσεις στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, του εργασιακού περιβάλλοντος, της ασφάλειας, της επιχειρησιακής ηθικής, της ποιότητας προϊόντων και διαδικασιών. Παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης εταιρικών διαδικασιών, καθιέρωσης καλών πρακτικών εταιρικής υπευθυνότητας και δεικτών παρακολούθησής της, και δημιουργεί αξιόπιστους μηχανισμούς μέτρησης, συλλογής και αναφοράς στοιχείων για τη σύνταξη εύστοχων και πιστοποιήσιμων εταιρικών απολογισμών με βάση το GRI G4, και διεθνών οδηγιών (ISO 26000, AA 1000) με στόχο την πιστοποίηση βάσει των: SA 8000, SMETA, ISO 37001, ISO 19600 κ.ά.

Κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ