Απολογισμός ΕΚΕ της COSMOTE για το 2010

Κυκλοφόρησε ο 6ος απολογισμός εταιρικής υπευθυνότητας της COSMOTE για το έτος 2010. Οι απολογισμοί εταιρικής υπευθυνότητας αποτυπώνουν τη συνεχή δέσμευση της COSMOTE να συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη, να συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους και να λαμβάνει υπόψη, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ