Ανοιχτός Διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου στο Ζάππειο Μέγαρο θα πραγματοποιηθεί φέτος η εκδήλωση Ανοιχτού Διαλόγου για τη Βιώσιμη  Ανάπτυξη, που θα έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ανοιχτού διαλόγου και ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών με αφορμή την αξιολόγηση των κοινωνικών απολογισμών και την δυνατότητα  προώθησης της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Συνοχής μέσω του sustainability reporting. Έτερος βασικός στόχος της εκδήλωσης είναι η διερεύνηση της δυνατότητας σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, στοχεύοντας στην ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων ώστε ανταποκρίνονται στις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ