Διπλή διάκριση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την ALDEMAR

Δύο σημαντικές διακρίσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) απονεμήθηκαν στον Όμιλο Aldemar Hotels & Spa στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου CEO & CSR Money Conference 2010, που διοργανώθηκε από τη Money Conference με αποκλειστική συνεργασία της Eurocharity στο Ζάππειο Μέγαρο, την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010.

Με το 2ο βραβείο ψηφοφορίας κοινού “Δημοφιλέστερη εταιρεία στην ΕΚΕ” και το 3ο βραβείο “Καλύτερου Ηγέτη CEO/Διευθύνοντος Συμβούλου στην ΕΚΕ” τιμήθηκαν αντίστοιχα ο Όμιλος Aldemar Hotels & Spa και ο εντεταλμένος σύμβουλος της εταιρείας κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, για το υψηλό αίσθημα ευθύνης και τη χάραξη της πράσινης στρατηγικής που ακολουθεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Το πραγματικό ενδιαφέρον και η φροντίδα του Ομίλου Aldemar Hotels & Spa για τον άνθρωπο, το φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία χαίρει της αναγνώρισης του κοινού, το οποίο τον ανέδειξε ως τη δημοφιλέστερη εταιρεία σε θέματα εταιρικής κοινωνικής πρακτικής και υπευθυνότητας.

Το έργο, την προσήλωση στις πρακτικές της αειφόρου ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας καθώς και τη δυναμική παρουσία του εντεταλμένου συμβούλου του Ομίλου κ. Αλέξανδρου Αγγελόπουλου αξιολόγησαν επιχειρηματικά στελέχη εμπλεκόμενα στις δραστηριότητες της ΕΚΕ καθώς και τα μέλη ειδικής επιτροπής, η οποία αποτελείτο από διακεκριμένους επιστήμονες και πολιτικούς. Τα βραβεία παρέλαβε για λογαριασμό του κ. Αγγελόπουλου η κ. Καλλιόπη Καραντεμοίρη, διευθύντρια Ανάπτυξης & Ποιότητας του Ομίλου.

Τα βραβεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “THALES Green Business Award for Excellence” και “CEO & CSR Money Conference Awards” θεσπίστηκαν από τη Money Conference, διοργανώτρια εταιρεία του ετήσιου συνεδρίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ως στόχο έχουν να αναδείξουν τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις της χώρας στον τομέα της φιλοπεριβαλλοντικής δραστηριότητας και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Απονέμονται σε εταιρείες, διευθύνοντες συμβούλους και διευθυντές ΕΚΕ.

Το 2000, ο Όμιλος Aldemar Hotels & Spa, εισήγαγε το “Mare Verde”, ένα σύγχρονο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) με άξονα το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Σήμερα πλέον, το Mare Verde αποτελεί σημείο αναφοράς και κορμό ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ για τα χρόνια που ακολουθούν αναμένεται μεγαλύτερη εμβάθυνση και ευαισθητοποίηση σε θέματα τόσο περιβάλλοντος όσο και εκπαίδευσης.

Κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ