Η PRIORITY χορηγός του 2ου Business Continuity Management Forum στις 23/6/15

Η PRIORITY, χορηγός του 2ου Business Continuity Management Forum στις 23/6/15 , συμμετέχει στο συνέδριο με την ομιλία του Παναγιώτη Αναστασάκη, Διευθύνοντα Συμβούλου,

A day in the life of a Manager: How many decisions are based on risk and continuity?”. Επίσης στα πλαίσια του συνεδρίου διενεργεί στις 22/6/15 το expert session  “Το Business Impact Analysis στην πράξη: οι δύσκολες αποφάσεις, τα ρίσκα και τα κόστη”,  μετά την παρακολούθηση του οποίου θα απονείμει στους συμμετέχοντες πιστοποιητικά παρακολούθησης από το Business Continuity Management Institute (BCMI).

H ομιλία θα επικεντρωθεί στις αποφάσεις που μία επιχείρηση καλείται να λάβει καθημερινά βασιζόμενη σε αξιολόγηση κινδύνων και στοχεύοντας στην επιχειρησιακή συνέχεια και θα επισημάνει ότι ο συστηματικός σχεδιασμός της επιχειρησιακής συνέχειας στηρίζει την επιχείρηση όχι μόνον στις ακραίες καταστάσεις, αλλά στις καθημερινές δυσκολίες και αντιξοότητες που αντιμετωπίζει, προστατεύοντας το όνομα, τη φήμη και το μερίδιο αγοράς της.

 Στο expert session, μέσω case study θα αναζητηθούν απαντήσεις στα ερωτήματα:

  • Πώς αξιολογούμε τις επιπτώσεις από τη διακοπή κάθε δραστηριότητας ενός οργανισμού;
  • Πώς καθορίζουμε το χρονικό διάστημα πέραν του οποίου η διακοπή μίας δραστηριότητας είναι μη αποδεκτή;
  • Πώς καθορίζουμε τους στόχους ανάκαμψης;
  • Παίζουν ρόλο οι αλληλεξαρτήσεις των δραστηριοτήτων;
  • Ποιοι είναι οι απαιτούμενοι πόροι για την επαναφορά των δραστηριοτήτων του οργανισμού στα αποδεκτά επίπεδα;
  • Πώς εξοικονομούμε πόρους μέσω του ΒΙΑ;
  • Πώς συνδέονται όλα αυτά με το Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCP);

 Το 2ο Business Continuity Management Forum δίνει έμφαση σε πρακτικά ζητήματα με σκοπό:

  • να δείξει το δρόμο για το πώς το Σύστημα υλοποιείται αποτελεσματικά σε κάθε οργανισμό -από τον πιο μικρό ως τον πιο μεγάλο- έτσι ώστε τόσο οι επιχειρήσεις που είναι εξοικειωμένες με το BCM, όσο και εκείνες που δεν είναι, να αποκομίσουν το 100% της επιχειρηματικής αξίας.
  • να καταδείξει ότι στην πράξη η υλοποίηση είναι αρκετά πιο απλή και λιγότερο δαπανηρή από την πολυπλοκότητα που ενδεχομένως παρουσιάζει το Σύστημα σε πρώτη ανάγνωση και
  • να προβάλει τα οφέλη που ένας οργανισμός αποδεδειγμένα εισπράττει με την υιοθέτηση του Συστήματος Business Continuity Management.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ