Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001, IRCA Certified

Περιγραφή Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον IRCA (International Register of Certificated Auditors), αφορά στην εκπαίδευση στελεχών ως Επιθεωρητών Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) και οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού IRCA. Το υλικό και η μεθοδολογία είναι καθορισμένα […]

Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, IRCA Certified

Περιγραφή Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον IRCA (International Register of Certificated Auditors), αφορά στην εκπαίδευση στελεχών ως Επιθεωρητών Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού IRCA. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζει το πρότυπο ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική […]

Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000, IRCA Certified

Περιγραφή Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον IRCA (International Register of Certificated Auditors), αφορά στην εκπαίδευση στελεχών ως Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού IRCA. Το υλικό και η μεθοδολογία είναι καθορισμένα από τον IRCA […]

Εσωτερικοί Επιθεωρητές ISO 9001, IRCA

Περιγραφή Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον IRCA (International Register of Certificated Auditors) και αφορά την πιστοποιημένη εκπαίδευση στελεχών ως Επιθεωρητών Συστημάτων Ποιότητας. Το υλικό και η μεθοδολογία είναι καθορισμένα από τον IRCA, ενώ οι συμμετέχοντες θα κληθούν να […]

Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας ISO 9001, IRCA Certified

Περιγραφή Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον IRCA (International Register of Certificated Auditors) και αφορά την πιστοποιημένη εκπαίδευση στελεχών ως Επιθεωρητών Συστημάτων Ποιότητας. Το υλικό και η μεθοδολογία είναι καθορισμένα από τον IRCA, ενώ οι συμμετέχοντες θα κληθούν να […]

Επικεφαλής Επιθεωρητές ISO 9001, IRCA

Περιγραφή Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον IRCA (International Register of Certificated Auditors) και αφορά την πιστοποιημένη εκπαίδευση στελεχών ως Επιθεωρητών Συστημάτων Ποιότητας. Το υλικό και η μεθοδολογία είναι καθορισμένα από τον IRCA, ενώ οι συμμετέχοντες θα κληθούν να […]

Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας ISO 9001, IRCA Certified

Περιγραφή Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον IRCA (International Register of Certificated Auditors) και αφορά την πιστοποιημένη εκπαίδευση στελεχών ως Επιθεωρητών Συστημάτων Ποιότητας. Το υλικό και η μεθοδολογία είναι καθορισμένα από τον IRCA, ενώ οι συμμετέχοντες θα κληθούν να […]