Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχειακού Κλάδου

Περιγραφή Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, για να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην τουριστική αγορά και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, εκσυγχρονίζουν και προσαρμόζουν ανάλογα, τη δομή και τις υπηρεσίες τους. Προκειμένου μία ξενοδοχειακή επιχείρηση να παραμείνει ανταγωνιστική, να […]

Εργασία σε ύψος

Περιγραφή Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εξασφαλίσει την απαραίτητη γνώση στους εργαζομένους σχετικά με τους τρόπους ασφαλούς εργασίας σε ύψος, τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και την πρόληψη ατυχημάτων. Κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας του σεμιναρίου θα γίνει παρουσίαση […]

Διαχείριση Εκτάκτων Καταστάσεων στη Βιομηχανία Τροφίμων

Περιγραφή Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι: να παρουσιάσει την ολοκληρωμένη προσέγγιση διοίκησης που περιλαμβάνει τη διαχείρισηκινδύνων και προσφέρει στους μετόχους την αναγκαία και αντικειμενική απόδειξη ότι η επιχείρηση προστατεύεται έναντι κάθε οικονομικής ή διοικητικής απαίτησης – αστικής ευθύνης και ότι […]

Sales & Negotiations Skills

Περιγραφή Στις σύγχρονες δύσκολες και απαιτητικές οικονομικές συνθήκες, ο προσανατολισμός των στελεχών στον κλάδο πωλήσεων και η συνολική τακτική χειρισμού του πελατολογίου τους αλλάζει. Στο επίκεντρο μπαίνει και μένει η εταιρία-πελάτης και η δια βίου σχέση μας μαζί της καθίσταται […]

Management Skills

Περιγραφή Το κύριο χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ότι αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με βασικό σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας των συμμετεχόντων και τη δημιουργία μιας «κοινής γλώσσας» των στελεχών μίας επιχείρησης. Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να θέσει σε […]

Sales Administration Skills

Περιγραφή Στο σημερινό περιβάλλον, ο ρόλος της γραμματειακής υποστήριξης ενός εμπορικού τμήματος έχει αναβαθμιστεί, από μία απλή διαδικασία διεκπεραίωσης, σε μία σύνθετη διαδικασία που συνεισφέρει ιδιαίτερα τόσο στην εσωτερική οργάνωση του εμπορικού τμήματος, όσο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες στον πελάτη. […]

Ηλεκτρικά Ατυχήματα

Περιγραφή Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναφέρεται στις αιτίες που προκαλούν ηλεκτρικά ατυχήματα, στις κατηγορίες των ηλεκτρικών ατυχημάτων και στην επίδραση του ρεύματος στον ανθρώπινο οργανισμό. Επίσης αναλύεται η επίδραση του είδους της τάσεως (χαμηλή ή μέση τάση) και αναφέρονται κανόνες ασφαλείας […]

Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000

Περιγραφή Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την εκπαίδευση στελεχών ως Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετέχουν σε ασκήσεις και εξετάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν. Διάρκεια: 2 ημέρες Σε ποιους απευθύνεται Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους […]

Ενεργητική Πυροπροστασία

Περιγραφή Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση εργαζομένων στην ενεργητική πυροπροστασία. Αναλύονται τα μέτρα πρόληψης της πυρκαγιάς και η ετοιμότητα για την αντιμετώπισή της. Περιγράφονται τα κατασβεστικά υλικά και τα κριτήρια επιλογής τους. Αναφέρονται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και των […]

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Περιγραφή Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση εργαζομένων τεχνικών εταιρειών στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Γίνεται εκτενής αναφορά στη συμβολή των ΜΑΠ στην αντιμετώπιση των εργασιακών κινδύνων, στην επιλογή των κατάλληλων ΜΑΠ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εργασίας και στα […]