Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων

Περιγραφή Το σεμινάριο καλύπτει τις βασικές έννοιες και διαδικασίες για την διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων με βάση το πρότυπο ISO 15189. Παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις για επιμέρους θέματα που αφορούν στην διαπίστευση και χρήσιμες πληροφορίες για την πρακτική εφαρμογή του προτύπου. ...

Διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων – εσωτερικές επιθεωρήσεις και εξειδίκευση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 15189:2012

Περιγραφή: Το σεμινάριο καλύπτει τις βασικές έννοιες και διαδικασίες για την διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων με βάση το πρότυπο ISO 15189. Παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις για επιμέρους θέματα που αφορούν στην διαπίστευση και χρήσιμες πληροφορίες για την πρακτική εφαρμογή του προτύπου. ...

Strategic Leadership Management

Περιγραφή Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσδιορίσει τους κανόνες ηγεσίας που οδηγούν στην εκπλήρωση της αποστολής ενός οργανισμού. Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις σύγχρονες πρακτικές σε θέματα που αφορούν σε: επικοινωνία ...

Βασικές Αρχές Marketing

Περιγραφή Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσδιορίσει με σαφήνεια τη διαδικασία σχεδιασμού, παρακολούθησης υλοποίησης και μέτρησης αποτελεσματικότητας ενός Marketing Plan. Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν: Τι ακριβώς πρέπει να περιλαμβάνει ένα αποδοτικό ...

Team Coaching

Περιγραφή Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες: να  αντιμετωπίζουν τις διαρκείς προκλήσεις με ενισχυμένη αυτοπεποίθηση να κατανοήσουν την ανάγκη και τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή ενός καθοδηγητικού τρόπου διοίκησης να καθοδηγούν την ομάδα τους με κατεύθυνση αναπτυξιακή να ...

Risk Management

Περιγραφή Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποτυπώσει τις έννοιες Στρατηγικής Διαχείρισης του Κινδύνου, να αναλύσει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, τις φάσεις του Business Risk Management Control και τελικά, να αναλύσει τους ενδογενείς και εξωγενείς κινδύνους (Risk Analysis). Στο τέλος του ...

Change Management

Περιγραφή Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τους σημαντικότερους παράγοντες που πρέπει να προσέξουν στη διαχείριση αλλαγών και με τις τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να διασφαλίσουν τη θετική έκβαση των προσπαθειών τους. Οι συμμετέχοντες θα ...

Time & Stress Management

Περιγραφή Η φορτωμένη καθημερινότητα τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στο προσωπικό πεδίο μας κάνει να αισθανόμαστε πίεση. Νιώθουμε να μας λείπει ο χρόνος για τις εργασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν, αλλά και για τις αγαπημένες μας προσωπικές ασχολίες. Η ...

Εξυπηρέτηση Πελατών

Περιγραφή Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναλύσει τις έννοιες ολικής και ποιοτικής εξυπηρέτησης του πελάτη, μέσω βιωματικών ασκήσεων και να παρουσιάσει τις ευκαιρίες που δίνονται για βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των πελατών. Διάρκεια: 1 ημέρα  Σε ποιους απευθύνεται Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ...

Business Development Process

Περιγραφή Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τον τρόπο οργάνωσης και ανάπτυξης νέων διαδικασιών για την επιτυχημένη αντιμετώπιση των θεμάτων που λειτουργούν ανασταλτικά στη βελτίωση των αποτελεσμάτων μίας επιχείρησης. Διάρκεια: 1 ημέρα Σε ποιους απευθύνεται Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ...