Στην ελληνική γλώσσα τα σεμινάρια του BCM Institute

Από το Μάιο του 2015, τα σεμινάρια που παρέχει η PRIORITY στην Ελλάδα με την εξουσιοδότηση του Business Continuity Management Institute (BCMI), θα προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα. Πρόκειται για τα Σεμινάρια: ISO 22301 – Σχεδιασμός Business Continuity Management System (BCMS ...

Πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24

Σε ισχύ τέθηκε το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24 για το έτος 2015. Με βάση σχετική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, η μέχρι πρόσφατα εργοδοτική εισφορά ύψους 0,45% διαμορφώθηκε σε 0,24% και καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, ...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της PRIORITY για το νέο ISO 9001:2015

Στις 11 Νοεμβρίου 2014 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της PRIORITY για το νέο ISO 9001:2015 και τις σημαντικότερες αλλαγές του, με τη συμμετοχή 100 στελεχών από πλήθος συνεργαζόμενων εταιρειών. Με αφορμή των 19 χρόνων λειτουργίας της PRIORITY, ...

To πρώτο εκτός Ελλάδος σεμινάριο Βusiness Continuity από την PRIORITY

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα πρώτα σεμινάρια που πραγματοποίησε η PRIORITY εκτός Ελλάδος  στο αντικείμενο της Επιχειρησιακής Συνέχειας. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν τα σεμινάρια Business Continuity Certified Planners και Business Continuity Certified Specialist  στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Alpha Bank Romania στο Βουκουρέστι. ...

Η PRIORITY ολοκλήρωσε με επιτυχία σεμινάριο Business Continuity Certified Lead Auditor (BCCLA) στον όμιλο ΟΤΕ-Cosmote

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από 20 έως 24 Οκτωβρίου 2014 σε εγκαταστάσεις του ομίλου ΟΤΕ και τα 10 ανώτερα στελέχη που συμμετείχαν ανταποκρίθηκαν με 100% επιτυχία στις απαιτήσεις της on line Αγγλικής εξέτασης. Το BCCLA Seminar απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών που εφαρμόζουν  ή σχεδιάζουν ...

ΙSO 14064 – Το νέο διεθνές πρότυπο για ενεργειακό αποτύπωμα

Περιγραφή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14064 για την ποσοτικοποίηση και την αναφορά των εκπομπών και απομακρύνσεων των αερίων του θερμοκηπίου. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναφέρουν με όσο πιο επίσημο τρόπο μπορούν το ανθρακικό αποτύπωμά τους, ...

Ασφάλεια Πληροφοριών για εταιρικούς χρήστες

Περιγραφή Το σεμινάριο παρουσιάζει τους τρόπους, με τους οποίους ένας μέσος εταιρικός χρήστης μπορεί να υποστεί επίθεση, η οποία να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων του και τις υποδομές ΙΤ της εταιρείας, ενώ αναλύονται παράλληλα οι βέλτιστες πρακτικές ...

Ασφάλεια Πληροφοριών για IT Administrators

Περιγραφή Το σεμινάριο αναλύει τις σύγχρονες απειλές και τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισής τους, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των πληροφοριακών συστημάτων των οργανισμών και να διαφυλάσσεται η διαθεσιμότητα και η ακεραιότητά των δεδομένων τους. Κατά τη διάρκεια του ...

Διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων – εσωτερικές επιθεωρήσεις και εξειδίκευση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 15189:2012

Περιγραφή: Το σεμινάριο καλύπτει τις βασικές έννοιες και διαδικασίες για την διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων με βάση το πρότυπο ISO 15189. Παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις για επιμέρους θέματα που αφορούν στην διαπίστευση και χρήσιμες πληροφορίες για την πρακτική εφαρμογή του προτύπου. ...

Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων

Περιγραφή Το σεμινάριο καλύπτει τις βασικές έννοιες και διαδικασίες για την διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων με βάση το πρότυπο ISO 15189. Παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις για επιμέρους θέματα που αφορούν στην διαπίστευση και χρήσιμες πληροφορίες για την πρακτική εφαρμογή του προτύπου. ...