Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

Η PRIORITY ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Ιούνιο του 2009 την προετοιμασία του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής του Επάρκειας ως Δικαιούχου της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Η PRIORITY ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Ιούνιο του 2009 την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.