Η αναθεώρηση του προτύπου ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση

Το ζητούμενο για ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις είναι ο εντοπισμός και αξιοποίηση των ευκαιριών εκείνων που θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες δαπάνες ενεργειακών και περιβαλλοντικών πόρων και μειωμένο κόστος διαχείρισης αποβλήτων. Στο πνεύμα αυτό, το πρότυπο ISO 14001 βρίσκεται σε διαδικασία […]

Ημερίδα για την αναθεώρηση του πιο δημοφιλούς προτύπου ISO 9001 και τις απαιτήσεις του από το σύγχρονο management

Η αναθεώρηση του προτύπου 9001 στο τέλος του 2015, το καθιστά ως ένα ευρύτερο και πιο απαιτητικό πλαίσιο οργάνωσης που διασυνδέει το σύστημα διαχείρισης με τη στρατηγική της επιχείρησης. Το νέο ISO 9001 πλέον απαιτεί την παρακολούθηση, την καταγραφή και την αξιολόγηση […]

ISO/IEC 38500: Το πλαίσιο για την αποτελεσματική διακυβέρνηση της πληροφορικής

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον η τεχνολογία και η πληροφορική κατέχουν κρίσιμο και συνεχώς αυξανόμενο ρόλο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη πληροφορική ως βασικό επιχειρηματικό εργαλείο και είναι εξαιρετικά δύσκολο πλέον να λειτουργήσουν χωρίς αυτήν. Επιπλέον, η πληροφορική αποτελεί ένα σημαντικό […]

Ξανά στην επικαιρότητα: CE Συσκευών και Εξοπλισμού

Οι ελληνικές αρχές ελέγχου συμμόρφωσης για το CE έχουν δραστηριοποιηθεί έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπό την πίεση της ΕΕ, διενεργώντας πλήθος σχετικών ελέγχων και επιβάλλοντας πρόστιμα, όπου υπήρχαν ελλείψεις. Η σήμανση CE αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη του κατασκευαστή (εάν […]

Να εμπιστευτούμε την μεταφορά των υποδομών μας ΙΤ στο σύννεφο;

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν τη μετάβαση υποδομών και υπηρεσιών σε υποδομές cloud με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της ευελιξίας. Η νέα τεχνολογία ωστόσο εισάγει νέους – έως τώρα άγνωστους – κινδύνους ως προς την ασφάλεια […]

Ενδιαφέρεστε για συνεργασία με μεγάλες αλυσίδες τροφίμων;- Ποια πρότυπα είναι αποδεκτά από τον GFSI (Global Food Safety Initiative).

Προϋπόθεση για την συνεργασία με μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης τροφίμων (κυρίως μεγάλες αλυσίδες γερμανικών, γαλλικών, αγγλικών super markets), που έχουν υιοθετήσει τις αρχές του οργανισμού GFSI, είναι η πιστοποίηση της επιχείρησης με οποιοδήποτε πρότυπο αναγνωρισμένο από τον οργανισμό. Ποια πρότυπα […]

Σχεδιασμός Ασφάλειας Πληροφοριών – ISO 27001 και COBIT

Στη σύγχρονη εποχή όλες οι επιχειρήσεις βασίζονται στην τεχνολογία για την παραγωγή και αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών. Ωστόσο η αυξημένη εξάρτηση από την πληροφορική εισάγει νέους κινδύνους σε σχέση με παραβιάσεις της ασφάλειας των πληροφοριών και αυξάνει ραγδαία […]

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας φαρμακευτικός επιθεωρητής

Οι φαρμακευτικές εταιρείες ανέκαθεν ανακάλυπταν, σχεδίαζαν, ανέπτυσσαν και προμήθευαν το εμπόριο με φαρμακευτικά σκευάσματα. Ωστόσο, λόγω των ιατρικών και τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς και άλλων παραμέτρων, πολλοί σήμερα χαρακτηρίζουν τη φαρμακευτική βιομηχανία ως μια πολύπλοκη και μεταβαλλόμενη επιχείρηση. Ως εκ τούτου, […]

Τα οφέλη των διεθνών προτύπων ISO

Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός επιτυγχάνει ένα νέο ορόσημο των επτά δισεκατομμυρίων ανθρώπων, τα πρότυπα ISO αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την αειφορία και συνεισφέρουν για έναν καλύτερο και πιο ασφαλή κόσμο. Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού UNFPA (Ταμείο Πληθυσμού Ηνωμένων Εθνών), […]

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του προγράμματος ΛΑΕΚ-0,45%

Η PRIORITY αναλαμβάνει την υποστήριξη των πελατών της στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ – 0,45%, με κύριο στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση της χρηματοδότησης που παρέχει ο ΟΑΕΔ για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων. Τι είναι το πρόγραμμα ΛΑΕΚ – 0,45% […]