Δεύτερη χρονιά συνεργασίας της PRIORITY με την NESPRESSO

H PRIORITY για 2η συνεχή χρονιά υποστηρίζει την εταιρεία Nespresso στην Ελλάδα για την περιβαλλοντική διαχείριση και την ασφάλεια των εργαζομένων στα καταστήματά της. Η υλοποίηση του έργου και φέτος έγινε βάσει των διεθνών προτύπων ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007. […]

Τριπλή πιστοποίηση για την UPPRESS σε συνεργασία με την PRIORITY

Πρώτη η UPPRESS, στον κλάδο των εκτυπώσεων, επιθεωρήθηκε επιτυχώς με πολλαπλή ταυτόχρονη πιστοποίηση βάσει των νέων εκδόσεων των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007. Για την αποτελεσματική ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, η UPPRESS εμπιστεύτηκε τους έμπειρους συμβούλους […]

Συνεχής συνεργασία της Nestle Hellas με την PRIORITY

Οι ετήσιες επιθεωρήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Nestle Hellas σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 και OHSAS 18001 ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την υποστήριξη της PRIORITY. Η Nestlé είναι κορυφαία εταιρεία παραγωγής και εμπορίας […]

Ψήφος εμπιστοσύνης για το νέο πρότυπο Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία

Κι άλλο βήμα προς την οριστική του δημοσίευση έκανε το νέο πρότυπο για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία – ISO 45001. Το ISO 45001 που θα αντικαταστήσει το OHSAS 18001, περιλαμβάνει ακριβείς και αποτελεσματικές διαδικασίες βελτίωσης της υγείας και […]

OHSAS 18001 και ISO 14001 στον όμιλο NESTLE

Η NESTLE HELLAS ανέθεσε στην PRIORITY την ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης κατά OHSAS 18001:2007 και ISO 14001:2004 στα Κεντρικά Γραφεία Αθηνών και σε Υποκαταστήματά της, καθώς και στη NESPRESSO Hellas που ανήκει στη δομή του ομίλου. Η NESTLE […]

Διεθνές πρότυπο ΙSO για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Ο διεθνής οργανισμός για τη τυποποίηση ISO ενέκρινε πρόσφατα την δημιουργία μιας νέας επιτροπής προκειμένου να αναπτύξει ένα διεθνές πρότυπο ΙSO για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής θα διεξαχθεί στο Λονδίνο κατά το […]

Διάκριση των ΕΛΠΕ για την Ασφάλεια & Υγεία 2012-2013

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EUOSHA) διοργάνωσε για 11η συνεχή χρονιά τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Καλής Πρακτικής στον τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. Η συμμετοχή στην ευρωπαϊκή εκστρατεία της περιόδου 2012-2013, με θέμα «Πρόληψη […]

Νέος βρετανικός οδηγός συμβούλων ΥΑΕ

Περισσότεροι από 1.600 σύμβουλοι ασφάλειας και υγείας υψηλών προδιαγραφών βρίσκονται στο νέο ηλεκτρονικό μητρώο Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας  (Occupational Safety and Health Consultants Register). Το μητρώο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βρίσκουν συμβούλους υγείας και ασφάλειας στην Βρετανία.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιοασφάλειας

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιοασφάλειας ιδρύθηκε σύμφωνα με την υιοθέτηση της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για τους τραυματισμούς από τα αιχμηρά αντικείμενα με τη δέσμευση να προάγει την ασφάλεια των ασθενών, των εργαζόμενων νοσηλευτών και γενικότερα των εργαζομένων στους συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους. […]

Καθορισμός προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασίας του ΣΕΠΕ

Με την Υπουργική Απόφαση 2063/Δ1 632/2011 (ΦΕΚ 266Β΄/18-2-2011) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις και καθορίζεται το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Η επιβολή προστίμων θα γίνεται βάσει […]