Ενημερωτική συνάντηση για την Οδηγία NIS από την PRIORITY

Με αφορμή τη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου για την Κυβερνοασφάλεια, που ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία NIS και ορίζει πλέον τις απαιτήσεις ασφαλείας για τους Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (Φ.Ε.Β.Υ), η PRIORITY διοργανώνει μια κλειστή ενημερωτική συνάντηση στελεχών […]

PRIORITY Operations Day – Seeing the big picture

Η PRIORITY συνεχίζει τη σειρά Workshops στη μορφή εκπαιδευτικής ημερίδας, με τη διεξαγωγή της Operations Day. Ο σκοπός είναι στελέχη επιχειρήσεων από όλο το φάσμα της οικονομίας να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες και να αποκτήσουν τη μεγάλη εικόνα σε επίκαιρα […]

Μετά το GDPR ήρθε η Οδηγία NIS: Ποιοι επηρεάζονται άμεσα

Νέες Απαιτήσεις Ασφάλειας Πληροφοριών για τους Οργανισμούς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών Το νέο θεσμικό πλαίσιο, που ενσωματώνει πλέον την Οδηγία NIS, επηρεάζει τους βασικούς κλάδους της αγοράς Πρόσφατα η Ελληνική Πολιτεία ανακοίνωσε νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προσδιορίζει τις απαιτήσεις που […]

Δεύτερη χρονιά συνεργασίας της PRIORITY με την NESPRESSO

H PRIORITY για 2η συνεχή χρονιά υποστηρίζει την εταιρεία Nespresso στην Ελλάδα για την περιβαλλοντική διαχείριση και την ασφάλεια των εργαζομένων στα καταστήματά της. Η υλοποίηση του έργου και φέτος έγινε βάσει των διεθνών προτύπων ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007. […]

Τριπλή πιστοποίηση για την UPPRESS σε συνεργασία με την PRIORITY

Πρώτη η UPPRESS, στον κλάδο των εκτυπώσεων, επιθεωρήθηκε επιτυχώς με πολλαπλή ταυτόχρονη πιστοποίηση βάσει των νέων εκδόσεων των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007. Για την αποτελεσματική ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, η UPPRESS εμπιστεύτηκε τους έμπειρους συμβούλους […]

Συνεχής συνεργασία της Nestle Hellas με την PRIORITY

Οι ετήσιες επιθεωρήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Nestle Hellas σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 και OHSAS 18001 ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την υποστήριξη της PRIORITY. Η Nestlé είναι κορυφαία εταιρεία παραγωγής και εμπορίας […]

Ψήφος εμπιστοσύνης για το νέο πρότυπο Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία

Κι άλλο βήμα προς την οριστική του δημοσίευση έκανε το νέο πρότυπο για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία – ISO 45001. Το ISO 45001 που θα αντικαταστήσει το OHSAS 18001, περιλαμβάνει ακριβείς και αποτελεσματικές διαδικασίες βελτίωσης της υγείας και […]

OHSAS 18001 και ISO 14001 στον όμιλο NESTLE

Η NESTLE HELLAS ανέθεσε στην PRIORITY την ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης κατά OHSAS 18001:2007 και ISO 14001:2004 στα Κεντρικά Γραφεία Αθηνών και σε Υποκαταστήματά της, καθώς και στη NESPRESSO Hellas που ανήκει στη δομή του ομίλου. Η NESTLE […]

Διεθνές πρότυπο ΙSO για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Ο διεθνής οργανισμός για τη τυποποίηση ISO ενέκρινε πρόσφατα την δημιουργία μιας νέας επιτροπής προκειμένου να αναπτύξει ένα διεθνές πρότυπο ΙSO για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής θα διεξαχθεί στο Λονδίνο κατά το […]

Διάκριση των ΕΛΠΕ για την Ασφάλεια & Υγεία 2012-2013

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EUOSHA) διοργάνωσε για 11η συνεχή χρονιά τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Καλής Πρακτικής στον τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. Η συμμετοχή στην ευρωπαϊκή εκστρατεία της περιόδου 2012-2013, με θέμα «Πρόληψη […]