Αύξηση Χρηματοδότησης για επιχειρήσεις που ασφαλίζονται στο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- ΟΑΕΠ»

Η άμεση ενίσχυση της ρευστότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων, προκειμένου να μην ανακοπεί η αυξητική πορεία των ελληνικών εξαγωγών λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, συζητήθηκε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.), που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε ...

2η παράταση για το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξέδωσε απόφαση για την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα “Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών” έως και την 18/5/2012 και ώρα 17:00.

Παράταση υποβολής επενδυτικού νόμου 3908/2011

Την Τρίτη 24/4/2012 υπογράφθηκε από τον Υφυπουργό, Θάνο Μωραΐτη, η Υπουργική Απόφαση για την παράταση υποβολής επενδυτικού νόμου 3908/2011. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων παρατείνεται από 30/4/2012 σε Παρασκευή 1/6/2012. Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους που ...

Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 50 εκατ. Ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher)

Έως την Παρασκευή 25/05/2012 μπορούν άνεργοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών ...

Προκηρύχθηκε το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ για τους Δήμους

Υπογράφηκε από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, η προκήρυξη του προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ” για χρηματοδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιούνται από τους Δήμους. Η σχετική Πρόσκληση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και προβλέπει απλουστευμένες διαδικασίες ...

Προκηρύχθηκε η δράση ICT4GROWTH από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», ύψους 120 εκ ευρώ

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την προκήρυξη της δράσης κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH», προϋπολογισμού 120 εκ ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013). Η δράση αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής ...

Παράταση υποβολής στο πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Μεταφορών»

Με σχετική υπουργική απόφαση, η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έργων προς ένταξη στη πράξη ” Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013, παρατείνεται έως την 18η Μαΐου 2012 ...

Πάνω από 800 αιτήσεις στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας για τις μικρές επιχειρήσεις

Την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης» (Πρόσκληση Γ’), ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας. Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα από τις επιχειρήσεις -υποβλήθηκαν 827 αιτήσεις- ο αρχικός προϋπολογισμός του ...

Τροπολογία για την χρηματοδότηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Την τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3614/2007, σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης και πληρωμών πράξεων που εντάσσονται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, επισυναπτόμενη στο νομοσχέδιο για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, σύμφωνα ...