Νέο Πρότυπο ISO/IEC 19772 για την Κρυπτογράφηση Δεδομένων

To ISO/IEC 19772:2009: Information technology — Security techniques — Authenticated encryption καθορίζει 6 μεθόδους κρυπρογράφησης με στόχο την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και την αναγνώριση προέλευσης των δεδομένων.

Νέο πρότυπο ISO/IEC 27000:2009 σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών

Καθώς όλο και περισσότεροι οργανισμοί εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών, κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση του ISO/IEC 27000:2009 : Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary. To πρότυπο αυτό θα βοηθήσει τους […]