Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων για το ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001

Νέα εργαλεία είναι διαθέσιμα για να βοηθήσουν οργανισμούς και επιχειρήσεις στην εκτίμηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους και την παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων τους: ISO 31000:2009 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση […]

ISO 27001 στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού

Με απόλυτη επιτυχία διενεργήθηκε για το έτος 2010 η ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2005. Η Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, στοχεύοντας στην πλήρη διασφάλιση των ιδιαίτερα ευαίσθητων […]

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Management System) ISO 27001

Η PRIORITY θα πραγματοποιήσει ημερίδα με θέμα τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001 και τις απαιτήσεις ανάπτυξης και εφαρμογής του, την Πέμπτη 27 Μαΐου 2010 και ώρα 10.00-14.00. Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι χωρίς κόστος και οι συμμετέχοντες θα […]

Χρήσιμα για το ISO 27001 : Καλές πρακτικές για την προστασία προσωπικών δεδομένων από την CEN

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) εξέδωσε στις 30/11/09 προσχέδιο με καλές πρακτικές που πρέπει να τηρούνται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων με βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Περιλαμβάνει καλές πρακτικές που αφορούν την αποθήκευση, αποστολή, πρόσβαση, κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων […]

Νέο Πρότυπο ISO/IEC 19772 για την Κρυπτογράφηση Δεδομένων

To ISO/IEC 19772:2009: Information technology — Security techniques — Authenticated encryption καθορίζει 6 μεθόδους κρυπρογράφησης με στόχο την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και την αναγνώριση προέλευσης των δεδομένων.

Νέο πρότυπο ISO/IEC 27000:2009 σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών

Καθώς όλο και περισσότεροι οργανισμοί εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών, κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση του ISO/IEC 27000:2009 : Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary. To πρότυπο αυτό θα βοηθήσει τους […]