ΕΛΟΤ EN 15733 Υπηρεσίες Μεσιτών Ακινήτων- Απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών

Σήμερα που το επάγγελμα του μεσίτη ακινήτων δοκιμάζεται από την κρίση της ελληνικής οικονομίας, η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 15733 και η πιστοποίηση από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης μπορεί να αποτελέσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα διαφοροποιήσει τους πλέον αξιόπιστους ...

Ecolabel – Τουριστικών Καταλυμάτων και Ξενοδοχείων

Ο τουρισμός περισσότερο από κάθε άλλη δραστηριότητα, απαιτεί και έχει ανάγκη από ένα καθαρό, υγειές και αειφόρο περιβάλλον για να λειτουργήσει. Επίσης οι  καταναλωτές γίνονται όλο και περισσότερο απαιτητικοί στην αναζήτηση ”Πράσινων Διακοπών”, είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι και απαιτούν την ορθή ...

TEMOS, η νέα Διεθνής Πιστοποίηση Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Τη δραστηριοποίησή του σε Ελλάδα και Κύπρο ανακοίνωσε πρόσφατα ο γερμανικός οργανισμός Διεθνούς Πιστοποίησης Υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού – TEMOS, ο οποίος από το 2006 παρέχει υπηρεσίες Δικτύωσης, Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εξειδικευμένου ...

EN 15038 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Παροχή Υπηρεσιών Μετάφρασης

Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από διαρκώς πιο ελεύθερη διακίνηση ιδεών και ανθρώπων, και πιο πολλές διεθνείς εμπορικές και πολιτικές συνεργασίες, η ανάγκη για παροχή υπηρεσιών μετάφρασης τόσο προς ιδιώτες αλλά και εταιρίες/ οργανισμούς, καθίσταται διαρκώς αυξανόμενη. Σε ...

Green Key: «Πράσινο» Βραβείο Ποιότητας για Τουριστικές Μονάδες

To πρόγραμμα GreenKey είναι ένα Διεθνές Βραβείο – Οικολογικό Σήμα Ποιότητας, για τoυριστικές επιχειρήσεις, που ενεργεί ως ερέθισμα για τη μετατροπή κάθε τουριστικής μονάδας, μικρής ή μεγάλης, σε «πράσινη». Η επιβράβευση με το σήμα GreenKey προϋποθέτει την τήρηση αριθμού οικολογικών ...

AGRO 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 & 3-5

Η βασική ανάγκη για το διαχωρισμό του παραγόμενου ελληνικού χοιρινού κρέατος από το εισαγόμενο χοιρινό κρέας, καθώς και η ανάγκη για διαχείριση της ασφάλειας του παραγόμενου κρέατος από τον πρώτο κρίκο της αλυσίδας παραγωγής, που είναι οι ζωοτροφές, οδήγησαν στην ...

FAMI QS – Οδηγός ορθών πρακτικών για τα πρόσθετα και προμίγματα ζωοτροφών

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 183/2005,  ο οποίος καθορίζει της απαιτήσεις για την υγιεινή των ζωοτροφών, δημιούργησε την ανάγκη για την συγγραφή εθνικών και κοινοτικών οδηγών ορθών πρακτικών για την εφαρμογή των αρχών HACCP κατά την παραγωγή, διακίνηση και εμπορία  ζωοτροφών. Το ...

ISO / TS 16949:2009 – Quality Management System – Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organizations

Το πρότυπο ISO / TS 16949:2009 αφορά στην ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις για την εφαρμογή του ISO 9001:2008 στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην παραγωγή ανταλλακτικών αυτοκινήτου. Οι επιπλέον απαιτήσεις έχουν ως στόχο την πρόληψη των ατελειών ...

OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801 – Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Τα πρότυπα OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 αφορούν την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους, με στόχο την αντιμετώπιση των ...

ISO 20000 – Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής

Η κρισιμότητα των συστημάτων και των υπηρεσιών πληροφορικής που μία σύγχρονη επιχείρηση προσφέρει στους εργαζομένους της, στις θυγατρικές της ή και στους πελάτες της, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός συνόλου βέλτιστων πρακτικών που ονομάζεται IT Service Management. Παράγοντες όπως η διατήρηση ...