Συστήματα Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Πελατών

Οργάνωση Πωλήσεων Πληροφορική Πωλήσεων Ανάλυση στοιχείων πωλήσεων και καθορισμός στρατηγικής Εκπαίδευση Πωλητών Εκπαίδευση διαπραγματεύσεων για πωλητές Εκπαίδευση προσωπικού επαφής

ISO 14064-1: Το διεθνές πιστοποιητικό για το ανθρακικό αποτύπωμα της επιχείρησής σας

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναφέρουν με όσο πιο επίσημο τρόπο μπορούν το ανθρακικό αποτύπωμά τους, δηλ. δημοσιεύουν μία αναλυτική έκθεση με τις ποσότητες των αερίων του θερμοκηπίου, με τις οποίες επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ο σκοπός είναι να αποδείξουν σε κάθε ...

Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές για την Παραγωγή Καλλυντικών – ISO 22716

Σύμφωνα με τον από 30/11/2009 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚ 1223/2009, η παρασκευή των καλλυντικών προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή παρασκευαστική πρακτική, όπως αυτή καθορίζεται από τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ...

BRC IOP Issue 4 – Πρότυπο για συσκευασίες και υλικά συσκευασίας της Βρετανικής Ένωσης Λιανεμπορίου

Το BRC/ IOP Global Standard for Packaging and Packaging Materials αποτελεί ένα τεχνικό πρότυπο για τα υλικά συσκευασίας το οποίο αναπτύχθηκε από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου (British Retail Consortium). Κύριος στόχος του προτύπου είναι να βοηθήσει τους κατασκευαστές υλικών συσκευασίας να υιοθετήσουν τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές και να ...

SQF 1000

Στόχος του προτύπου SQF (Safe Quality Food) 2000 Code είναι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργία/ κτηνοτροφία), που θα διαχειρίζεται την ασφάλεια των στο αγρόκτημα, καθώς και στα επόμενα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ανάπτυξη του SQF ...

SQF 2000

Η ανάπτυξη του SQF (Safe Quality Food) 2000 Code βασίζεται στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, των υποχρεώσεων των λιανοπωλητών και χονδρεμπόρων, την αύξηση των νομικών απαιτήσεων και της παγκοσμιοποίησης της αγοράς τροφίμων (αναγνωρισμένο από GFSI). Στόχος του προτύπου SQF ...

PAS 96:2010

Το PAS 96:2010 έχει αναπτυχθεί προκειμένου να καθορίσει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης της βιοτρομοκρατίας στις επιχειρήσεις τροφίμων. Για τη συνεργασία/ εξαγωγική δραστηριότητα σε χώρες όπως πχ. οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η λήψη τέτοιου είδους μέτρων κρίνεται αρκετά σημαντική ...

ISO 22716:2007 – Κοσμητική/ Καλλυντικά – Ορθές βιομηχανικές πρακτικές

Το πρότυπο ISO 22716:2008, που εξέδωσε ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, προσφέρει τις κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις ορθές βιομηχανικές πρακτικές για την παρασκευή των καλλυντικών προϊόντων. Οι οδηγίες αυτές αφορούν οργανωτικές καθώς και πρακτικές συμβουλές για τη διαχείριση των ανθρώπινων, ...

Υπολογισμού Ενεργειακού Αποτυπώματος

Καθώς οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται ολοένα και πιο σοβαρές η ανάγκη για δράσεις που θα οδηγήσουν σε αναστροφή της αλλαγής αυτής είναι επιτακτική. Η εκτίμηση του ενεργειακού αποτυπώματος (carbon foot print) και ...

ISO Οδηγός 83 – Επανάσταση στα Πρότυπα Συστήματος Διαχείρισης

Πολλοί από όσους εφαρμόζουν πρότυπα ISO στις επιχειρήσεις τους, όπως ISO 9001 και ISO 14001, μπορεί να μην έχουν ακουστά τον ISO Οδηγό 83 (ISO Guide 83). Ωστόσο, ο οδηγός αυτός μετά από την εφαρμογή του, θα μπορούσε να φέρει ...