Διπλή πιστοποίηση της ΔΙΑΣ με την υποστήριξη της PRIORITY

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πιστοποιήσεις της ΔΙΑΣ κατά το τα διεθνή πρότυπα επιχειρησιακής συνέχειας ISO 22301:2012 και ασφάλειας πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013. Οι διεθνείς αυτές πιστοποιήσεις καλύπτουν όλο το εύρος των εργασιών της εταιρείας και κυρίως την παροχή υπηρεσιών συστήματος πληρωμών, αποδεικνύοντας ότι η ...

Εκδόθηκε το νέο πρότυπο ISO17100 – Requirements for Translation Services

Πρόκειται για το εξειδικευμένο πιστοποιήσιμο πρότυπο που αφορά τους παρόχους υπηρεσιών μετάφρασης, το οποίο αντικαθιστά το ΕΝ 15038 που χρησιμοποιείται ήδη ευρύτατα στον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου περιλαμβάνουν όλα τα στάδια της διαχείρισης ενός έργου μετάφρασης: Project Management Pre-production ...

Δημοσιεύθηκε το νέο ISO 9001:2015

Δημοσιεύθηκε στις 22/09/2015 η πέμπτη έκδοση ISO 9001:2015 του πιο διαδεδομένου προτύπου management στον κόσμο, η οποία επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας από τις επιχειρήσεις, με τις σημαντικότερες να αφορούν τα εξής: στο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής στην ...

Δημοσιεύτηκε το νέο ISO 14001:2015

Δημοσιεύτηκε η νέα έκδοση του προτύπου ISO 14001:2015, με σκοπό τη θέσπιση κριτηρίων που καλύπτουν καλύτερα τις επιχειρησιακές και περιβαλλοντικές ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών και την καθιέρωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης ως στρατηγικό στόχο αυτών.. Το αναθεωρημένο πρότυπο, ακολουθεί ...

Το νέο πρότυπο ISO 13810 για τον βιομηχανικό τουρισμό

Εκδόθηκε το νέο διεθνές πρότυπο ISO 13810, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών συγκεκριμένα στο κλάδο του βιομηχανικού τουρισμού. Ο βιομηχανικός τουρισμός είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού που ικανοποιεί τη σύγχρονη τάση του ταξιδιώτη ...

Το eQualSuite υπερκαλύπτει το Annex SL

Annex SL & eQualSuite: η ενοποίηση των standard απαιτήσεων των ISO Management Systems αναδεικνύει την αξία του λογισμικού της PRIORITY Τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης που έχει εκδώσει ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ακολουθούν διαφορετική δομή και λεκτικό ακόμα και στις ...

ISO 37500:2014 – το νέο πρότυπο για τις εξωτερικές αναθέσεις (outsourcing)

Εκδόθηκε πρόσφατα το νέο πρότυπο ΙSO 37500: 2014 το οποίο καλύπτει όλα τα κύρια στάδια διαχείρισης των εξωτερικών αναθέσεων (outsourcing), ανεξάρτητα από το μέγεθος του οργανισμού και τους τομείς δραστηριοποίησης του. Σκοπός του είναι να παρέχει καθοδήγηση, ώστε οι οργανισμοί ...

Ημερίδα για την αναθεώρηση του πιο δημοφιλούς προτύπου ISO 9001 και τις απαιτήσεις του από το σύγχρονο management

Η αναθεώρηση του προτύπου 9001 στο τέλος του 2015, το καθιστά ως ένα ευρύτερο και πιο απαιτητικό πλαίσιο οργάνωσης που διασυνδέει το σύστημα διαχείρισης με τη στρατηγική της επιχείρησης. Το νέο ISO 9001 πλέον απαιτεί την παρακολούθηση, την καταγραφή και την αξιολόγηση ...

ISO 22301 – Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας

Το ISO 22301:2012 είναι ένα πρότυπο που αναφέρεται στη Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management), εφαρμόζοντας μια «ολιστική» διαδικασία διαχείρισης που αναγνωρίζει πιθανές απειλές για μια επιχείρηση καθώς και τις επιπτώσεις τους. Η αξιολόγηση, ο σχεδιασμός και ο έλεγχος σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων ...

Σήμα ποιότητας Green Key για τον τουρισμό

Το θέμα της Προστασίας του Περιβάλλοντος είναι πιο επίκαιρο από κάθε άλλη φορά, και όλοι μας, εργαζόμενοι,  εταιρείες, πολίτες, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη περιβαλλοντική μας επίδοση. Με αυτή την λογική αναπτύχθηκε το σήμα ποιότητας Green Key για τον τουρισμό. Το ...