Πιστοποίηση ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ κατά TEMOS

Στη διεθνή αγορά του ιατρικού τουρισμού εισέρχεται ο Όμιλος Υγεία, μετά την πιστοποίηση των δύο μεγαλύτερων νοσοκομείων του, ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, από τον μοναδικό παγκοσμίως Οργανισμό Πιστοποίησης Υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού TEMOS, με σκοπό τη διεύρυνση της αγοράς των υπηρεσιών υγείας […]

Υποχρεωτική Πιστοποίηση και Διαπίστευση Μονάδων Υγείας

Ο έλεγχος ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν Διαγνωστικά Κέντρα, εργαστήρια βιολογικών δειγμάτων, ιατρεία και πολυϊατρεία, δηλ. οι φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), καθίσταται υποχρεωτικός από το Νόμο 4025 (ΦΕΚ 228/ 2.11.2011) με τίτλο “Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση […]

Euromedica Σταυρούπολης

H PRIORITY ολοκλήρωσε τον Μάϊο 2010 την μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και την εγκατάσταση του λογισμικού διαχείρισης eQualSuite στη EUROMEDICA Σταυρούπολης – Ιδιωτικό Εργαστήριο ΙΑΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης

ISO 27001 στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού

Με απόλυτη επιτυχία διενεργήθηκε για το έτος 2010 η ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2005. Η Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, στοχεύοντας στην πλήρη διασφάλιση των ιδιαίτερα ευαίσθητων […]

Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

Η PRIORITY ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Ιούνιο του 2009 την προετοιμασία του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής του Επάρκειας ως Δικαιούχου της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”

Η PRIORITY ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Ιούνιο του 2009 την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων HACCP στις Κουζίνες του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία”.

Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Η PRIORITY ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Ιούνιο του 2009 την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.