Συνέδριο για το μέλλον του ελληνικού συστήματος υγείας

Οι Financial Times Live σε συνεργασία με την Boussias Communications διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Συνέδριο για το μέλλον του ελληνικού συστήματος Υγείας, που συσπειρώνει όλους τους key shareholders της Υγείας από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Διακεκριμένοι […]

Αναπτυξιακό Συνέδριο Υπουργείου Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας πραγματοποιεί σήμερα Αναπτυξιακό Συνέδριο για το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Τομέα Υγείας, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση της πρότασης […]

ΕΟΠΥΥ: Εγκύκλιος για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ξεκίνησε η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους υγείας, όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η αρμόδια διεύθυνση του Οργανισμού ενημερώνει για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, επισημαίνοντας ότι οι πάροχοι, προκειμένου […]

Πιστοποίηση Κλινικών Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών και το σύνολο των Κλινικών του πιστοποιήθηκαν από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζουν. Η πιστοποίηση, αναφορικά με τη λειτουργία των νοσηλευτικών, εργαστηριακών, απεικονιστικών διεργασιών […]

TEMOS: Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση IMTEC για Ιατρικό Τουρισμό

Επιτυχία σημείωσε η συμμετοχή της Temos Aegean στη Διεθνή Έκθεση – Διάσκεψη Ιατρικού Τουρισμού IMTEC 2013, που έλαβε χώρα το διήμερο 22 και 23 Μαρτίου στο συνεδριακό κέντρο Grimaldi, στο Μονακό. Σ’ αυτή συμμετείχαν φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται […]

Υποχρεωτική η Βεβαίωση Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων με βάση την Υπ. Απόφαση 1348/2004

Με βάση σχετικές εγκυκλίους του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αποδίδεται η δαπάνη από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό (εφόσον κυκλοφορεί νόμιμα και φέρει την επισήμανση CE) απαιτείται η Βεβαίωση Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική […]

JCI, νέο πρότυπο για τη διαπίστευση των νοσοκομείων

Το διεθνές πρότυπο του JCI (Joint Commission International) για τη διαπίστευση νοσοκομείων εστιάζει στη διασφάλιση της Ποιότητας και Ασφάλειας των ασθενών σε όλα τα στάδια κλινικής και διοικητικής εξυπηρέτησής τους εντός των νοσοκομείων. Το πρότυπο καλύπτει απαιτήσεις που εστιάζονται στον […]

Πιστοποίηση ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ κατά TEMOS

Στη διεθνή αγορά του ιατρικού τουρισμού εισέρχεται ο Όμιλος Υγεία, μετά την πιστοποίηση των δύο μεγαλύτερων νοσοκομείων του, ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, από τον μοναδικό παγκοσμίως Οργανισμό Πιστοποίησης Υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού TEMOS, με σκοπό τη διεύρυνση της αγοράς των υπηρεσιών υγείας […]

Υποχρεωτική Πιστοποίηση και Διαπίστευση Μονάδων Υγείας

Ο έλεγχος ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν Διαγνωστικά Κέντρα, εργαστήρια βιολογικών δειγμάτων, ιατρεία και πολυϊατρεία, δηλ. οι φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), καθίσταται υποχρεωτικός από το Νόμο 4025 (ΦΕΚ 228/ 2.11.2011) με τίτλο “Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση […]

Euromedica Σταυρούπολης

H PRIORITY ολοκλήρωσε τον Μάϊο 2010 την μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και την εγκατάσταση του λογισμικού διαχείρισης eQualSuite στη EUROMEDICA Σταυρούπολης – Ιδιωτικό Εργαστήριο ΙΑΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης