Πιστοποίηση της Γενικής Κλινικής EUROMEDICA «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» κατά ISO 9001: 2008

Η Γενική Κλινική EUROMEDICA «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» πιστοποιήθηκε επιτυχώς για την εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας σε όλα τα τμήματα της. Μέσω της εφαρμογής του ολοκληρωμένου […]

ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ: H πρώτη διαπίστευση παθολογοανατομικού Εργαστηρίου κατά ISO 15189

Το Εργαστήριο ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΕ διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 15189 αποτελώντας το πρώτο παθολογοανατομικό εργαστήριο στην Ελλάδα που λαμβάνει τη σχετική αναγνώριση. Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1991 και έχει ως αποκλειστική δραστηριότητα συγκεκριμένες ιατρικές δοκιμασίες που εμπίπτουν στο […]

Πιστοποίηση της εταιρείας GLOBAL DENTAL κατά ISO 9001:2008 και ΥΑ 1348/2004

H εταιρεία GLOBAL DENTAL πιστοποιήθηκε επιτυχώς για την εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 και την ΥΑ 1348 για την Εισαγωγή, Εμπορία και Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών οδοντιατρικών υλικών. Όραμα της GLOBAL DENTAL είναι να παρέχει ιατροτεχνολογικά υλικά υψηλής ποιότητας […]

Διαπίστευση του Κλινικού Εργαστηρίου της ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Α.Ε. κατά ISO 15189

Το Κλινικό Εργαστήριο του Πολυϊατρείου MMC – ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Α.Ε  διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 15189. Η Ιατρική Φροντίδα είναι ένα πρότυπο Διαγνωστικό και Ιατρικό κέντρο, με έδρα τη Νέα Χαλκηδόνα, που ειδικεύεται στον τομέα της προληπτικής ιατρικής και […]

ΕΣΥΔ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εμπειρογνωμόνων για εργαστήρια ιατρικής απεικόνισης

Για την ενίσχυση της στελέχωσης κατά τη συγκρότηση των Ομάδων Αξιολόγησης, το Ε.ΣΥ.Δ. ζητεί εξωτερικούς Εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση Εργαστηρίων Ιατρικής Απεικόνισης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη Έντυπη Αίτηση, αντίγραφο της οποίας διατίθεται από το Ε.ΣΥ.Δ. μέσω fax ή στην ηλεκτρονική […]

Διαπίστευση του Εργαστηρίου της Κλινικής EUROMEDICA Μητέρα Κρήτης κατά ISO 15189

Το Κλινικό Εργαστήριο της Ιδιωτικής Κλινικής EUROMEDICA – ΜΗΤΕΡΑ Κρήτης, διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 15189. Η μαιευτική γυναικολογική κλινική ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ βρίσκεται στο Ηράκλειο. Λειτουργεί από το 1997, ενώ από το 2000 ανήκει στον όμιλο  Euromedica. Το πεδίο διαπίστευσης […]

Διαπίστευση Εργαστήριων Ιατρικών Απεικονίσεων

Το Ε.ΣΥ.Δ. εξέδωσε Κατευθυντήρια Οδηγία που αφορά στα εργαστήρια ιατρικών απεικονίσεων και τη διαπίστευσή τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 15189 και ISO/IEC 17025. Η Οδηγία αυτή (ΕΣΥΔ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ), περιλαμβάνει μια σειρά προδιαγραφών και κριτηρίων που συμπληρώνουν και εξειδικεύουν τις απαιτήσεις των […]

Το ΡΕΑ πιστοποιείται με TEMOS: Trust. Effective Medicine. Optimized Services

Εμπιστοσύνη, Αποτελεσματική Ιατρική, Βέλτιστες Υπηρεσίες Το πρόσφατο πρότυπο Πιστοποίησης Υπηρεσιών Υγείας με επίκεντρο τον Ιατρικό Τουρισμό και τη Διαχείριση του Διεθνή Ασθενή  -Quality in International Patient Care, υιοθετείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τη ΡΕΑ Μαιευτική Κλινική. Η σύγχρονη Μαιευτική Γυναικολογική […]

H PRIORITY ολοκλήρωσε την πρώτη Πανελλήνια πιστοποίηση κατά EN 15224:2012 στο MEDITERRANEO HOSPITAL

Το MEDITERANNEO HOSPITAL πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το πρότυπο ΕΝ 15224:2012 στα τμήματα του διαγνωστικού τομέα. Το νέο αυτό πρότυπο για τις Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης – Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, είναι η καινούρια έκδοση του ISO 9001:2008 […]

Οι υπηρεσίες tattooing τυποποιούνται

Τα τατουάζ είναι μια συνεχώς αυξανομένη τάση με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Ωστόσο το tattooing εμπεριέχει κίνδυνους μολύνσεων, δεδομένου ότι οι βελόνες που χρησιμοποιούνται μπορεί να προκαλέσουν στο δέρμα επιφανειακές πληγές, ανάλογα με […]