Μετά το GDPR ήρθε η Οδηγία NIS: Ποιοι επηρεάζονται άμεσα

Νέες Απαιτήσεις Ασφάλειας Πληροφοριών για τους Οργανισμούς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών Το νέο θεσμικό πλαίσιο, που ενσωματώνει πλέον την Οδηγία NIS, επηρεάζει τους βασικούς κλάδους της αγοράς Πρόσφατα η Ελληνική Πολιτεία ανακοίνωσε νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προσδιορίζει τις απαιτήσεις που […]

Πρώτο το Mediterraneo Hospital με πιστοποίηση ΕΝ 15224

Το Mediterraneo Hospital είναι το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα το οποίο πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ΕΝ 15224 από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Το Mediterraneo Hospital είναι ένα πρότυπο διαγνωστικό, χειρουργικό και νοσηλευτικό κέντρο δυναμικότητας 164 κλινών και περισσότερες από 25 ιατρικές […]

Πιστοποίηση κλινικής EUROMEDICA Κυανούς Σταυρός με ISO 9001:2015

Η κλινική EUROMEDICA Κυανούς Σταυρός πιστοποιήθηκε πρόσφατα με το πρότυπο ISO 9001:2015, επιλέγοντας την PRIORITY για σύμβουλο-συνεργάτη της. Η Κλινική εφαρμόζει από το 2009 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βασισμένο στην προηγούμενη έκδοση του προτύπου, το οποίο καλύπτει όλες τις δραστηριότητές των Τμημάτων […]

Διαπίστευση των Κτηνιατρικών Εργαστηρίων VET IN PROGRESS plus, κατά ISO/IEC 17025

Τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια VET IN PROGRESS plus διαπιστεύθηκαν από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17025. Για μια τουλάχιστον δεκαετία, με την πρωτοποριακή εξειδίκευση τόσο στις εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό που απαιτεί η σωστή εργαστηριακή πρακτική, διενεργούν ευρύ φάσμα […]

Η νέα έκδοση του ISO 13485 αναμένεται στις αρχές του 2016

Η τρίτη έκδοση του ISO 13485 αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές του 2016. Οι βασικότερες αλλαγές στη νέα έκδοση του προτύπου είναι οι εξής: Εισάγεται η λογική του risk based approach σε όλες τις διεργασίες της εταιρείας και όχι μόνο […]

Πιστοποίηση ΕΝ 15224 και ISO 9001 των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – IVF και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης

Στις 18 Φεβρουαρίου εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 10/2016 (ΦΕΚ 20Α): «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) – Όροι και προϋποθέσεις» το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων, του προσωπικού, του εξοπλισμού και των διαδικασιών, που θα […]

Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης για το Εργαστήριο LABOGEN

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέκταση του Πεδίου Διαπίστευσης του Εργαστηρίου LABOGEN. To εργαστήριο, μετά από αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ) συμπεριέλαβε στο Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης μεγάλο αριθμό βιοχημικών και ανοσοχημικών δοκιμών (Αρ. Πιστ. 907), επιβεβαιώνοντας ότι μετά […]

Πιστοποίηση της Γενικής Κλινικής EUROMEDICA «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» κατά ISO 9001: 2008

Η Γενική Κλινική EUROMEDICA «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» πιστοποιήθηκε επιτυχώς για την εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας σε όλα τα τμήματα της. Μέσω της εφαρμογής του ολοκληρωμένου […]

ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ: H πρώτη διαπίστευση παθολογοανατομικού Εργαστηρίου κατά ISO 15189

Το Εργαστήριο ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΕ διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 15189 αποτελώντας το πρώτο παθολογοανατομικό εργαστήριο στην Ελλάδα που λαμβάνει τη σχετική αναγνώριση. Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1991 και έχει ως αποκλειστική δραστηριότητα συγκεκριμένες ιατρικές δοκιμασίες που εμπίπτουν στο […]

Πιστοποίηση της εταιρείας GLOBAL DENTAL κατά ISO 9001:2008 και ΥΑ 1348/2004

H εταιρεία GLOBAL DENTAL πιστοποιήθηκε επιτυχώς για την εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 και την ΥΑ 1348 για την Εισαγωγή, Εμπορία και Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών οδοντιατρικών υλικών. Όραμα της GLOBAL DENTAL είναι να παρέχει ιατροτεχνολογικά υλικά υψηλής ποιότητας […]