Πιστοποίηση ISO 14001 για το Ιατρικό Αθηνών με την υποστήριξη της PRIORITY

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, θέλοντας να συμβάλλει στην βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και στην ορθότερη διαχείριση των πόρων, ανέθεσε στην PRIORITY την ανάπτυξη συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 στις κλινικές Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και Μαιευτική-Γυναικολογική “Γαία”.  Στα πλαίσια του έργου αυτού, […]

H ημερίδα της PRIORITY για το νέο ISO 14001:2015

Η PRIORITY, μετά τη δημοσίευση της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 14001:2015 το Σεπτέμβριο του 2015, διοργάνωσε με επιτυχία στις 10 Δεκεμβρίου, ημερίδα ενημέρωσης των πελατών και συνεργατών της στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Στην ημερίδα συμμετείχαν στελέχη από σημαντικές επιχειρήσεις της ελληνικής […]

10 Δεκεμβρίου: Ημερίδα PRIORITY για το νέο ISO 14001:2015 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία

Τον Σεπτέμβριο του 2015 δημοσιεύτηκε η νέα έκδοση του προτύπου ISO 14001:2015, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καλύπτει τις σύγχρονες περιβαλλοντικές ανησυχίες της κοινωνίας και αλλάζει την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, τοποθετώντας το περιβάλλον στο […]

Ελληνική έκδοση των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 9000:2015 και ISO 14001:2015

Από τις 2 Νοεμβρίου οι νέες εκδόσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001, ISO 9000 και ISO 14001 διατίθενται και στην Ελληνική γλώσσα. Οι νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 ακολουθούν την προτυποποιημένη δομή του ANNEX SL, η […]

Η πιστοποίηση FSC στα υλικά συσκευασίας

Η επιλογή υλικών συσκευασίας με πιστοποίηση FSC συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ορθή διαχείριση των δασών. To Forest Stewardship Council (FSC) ιδρύθηκε το 1993 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με σκοπό να προωθήσει την υπεύθυνη διαχείριση των δασών, τη […]

Δημοσιεύτηκε το νέο ISO 14001:2015

Δημοσιεύτηκε η νέα έκδοση του προτύπου ISO 14001:2015, με σκοπό τη θέσπιση κριτηρίων που καλύπτουν καλύτερα τις επιχειρησιακές και περιβαλλοντικές ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών και την καθιέρωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης ως στρατηγικό στόχο αυτών.. Το αναθεωρημένο πρότυπο, ακολουθεί […]

OHSAS 18001 και ISO 14001 στον όμιλο NESTLE

Η NESTLE HELLAS ανέθεσε στην PRIORITY την ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης κατά OHSAS 18001:2007 και ISO 14001:2004 στα Κεντρικά Γραφεία Αθηνών και σε Υποκαταστήματά της, καθώς και στη NESPRESSO Hellas που ανήκει στη δομή του ομίλου. Η NESTLE […]

Υιοθετήθηκαν οι κλιματικοί στόχοι της Ε.Ε.

Εν όψει της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών που θα λάβει χώρα στο Παρίσι το Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα το Μάρτιο τους στόχους κλιματικής αλλαγής. Η αρχική συμφωνία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο μετά από συνάντηση των ηγετών […]

Διεθνής Πιστοποίηση Αειφορίας – ISCC για την εταιρεία ΠΑΓΓΑΙΑ Α.Ε.Β.Ε

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Αειφορίας στην εταιρεία ΠΑΓΓΑΙΑ Α.Ε.Β.Ε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISCC – EU Certification. Η εταιρεία ΠΑΓΓΑΙΑ ΑΕΒΕ, που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εκκόκκιση βαμβακιού, πιστοποιήθηκε επιτυχώς για […]

Τo ΕΣΥΔ μέλος των συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης της ΕΑ στον τομέα διαπίστευσης φορέων επαλήθευσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το αρμόδιο Συμβούλιο της European Cooperation for Accreditation, EA MAC, κατά τη συνεδρίαση του την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2014 έλαβε θετική απόφαση για την ένταξη του Ε.ΣΥ.Δ. ως μέλος στη νέα Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης. Η ένταξη στη νέα Συμφωνία […]