Πρότυπο ΕΝ 62446 για τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων

Το πρότυπο ΕΝ 62446: Grid connected photovoltaic systems – Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection καθορίζει τις μετρήσεις, τους ελέγχους καθώς και την σχετική τεκμηρίωση που απαιτούνται κατά την επίβλεψη της κατασκευής και την εγκατάσταση διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών […]

6η Διεθνής Έκθεση Energy-Photovoltaic 2011

Τέσσερις μήνες πριν την έναρξη, η συμμετοχή περισσοτέρων από 180 εταιρείες στην 6η Διεθνή Έκθεση Energy-Photovoltaic 2011, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι και τη φετινή χρονιά η έκθεση βρίσκεται στη κορυφή του ενδιαφέροντος της […]

ISO 18292:2011 -Υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων υαλοπινάκων

Το νέο πρότυπο ISO 18292:2011 συνεισφέρει στον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων υαλοπινάκων στις κατοικίες. Η εφαρμογή του προτύπου δίνει έναν αξιόπιστο τρόπο στη βιομηχανία υαλοπινάκων και των πελατών της, να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων τους, πριν […]

ISO 50001: Πρότυπο για τη Διαχείριση της Ενέργειας

Εντός του τρίτου τριμήνου του 2011 αναμένεται να εκδοθεί το νέο διεθνές πρότυπο ISO 50001 “Energy management systems – Requirements with guidance for use“. To ISO 50001, το οποίο τώρα βρίσκεται σε status FDIS (Final Draft International Standard), έχει ως στόχο […]

Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης / κλιματισμού

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100 (ΦΕΚ 177 / 06.10.2010) – Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθορισμός: των προσόντων των επιθεωρητών κτιρίων και των επιθεωρητών λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων, […]

Το νέο πρότυπο ISO 21931-1:2010 αποσκοπεί στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των κτιρίων

Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, τα κτίρια απορροφούν σημαντικούς πόρους και συμβάλουν στη μετατροπή του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες και επιπτώσεις για το περιβάλλον. Το νέο πρότυπο ISO 21931-1:2010 πρότυπο αποσκοπεί στη βελτίωση […]

ISO 50001 Διαχείριση Ενέργειας

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) εξέδωσε το τελικό προσχέδιο του προτύπου ISO 50001 που αφορά τη διαχείριση ενέργειας. Το πρότυπο αναπτύχθηκε με βάση τα υπόλοιπα πρότυπα διαχείρισης ISO 9001 και ISO 14001 με τα οποία παρουσιάζει μεγάλη συμβατότητα και μπορεί […]

Bελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Νόμος 3855/10 (ΦΕΚ 95 Α/23-6-2010) : Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις. Σκοπός του άνω Νόμου Ν. 3855 είναι : να καθορίζονται εθνικοί στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας και θεσπίζεται το απαραίτητο […]

Πρότυπα ISO/CD για τον Βελτίωση Περιβαλλοντικής Επίδοσης Κτιρίων και Προϊόντων

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO, αποδεικνύοντας την σημαντικότητα που αποδίδει σε θέματα βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης, της διατήρησης των φυσικών πόρων, και της εξοικονόμησης ενέργειας, αναπτύσσει και πρόκειται να εκδώσει τα παρακάτω πρότυπα: ISO/CD 14045 Περιβαλλοντική Διαχείριση Αξιολόγηση της οικολογικής […]

Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων με την ΚΥΑ υπ’ αρίθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 (ΦΕΚ 407/09.09.2010). Σκοπός του Κανονισμού Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων είναι: Να διαμορφώσει το πλαίσιο αρχών, τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων Να οδηγήσει […]