Μετά το GDPR ήρθε η Οδηγία NIS: Ποιοι επηρεάζονται άμεσα

Νέες Απαιτήσεις Ασφάλειας Πληροφοριών για τους Οργανισμούς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών Το νέο θεσμικό πλαίσιο, που ενσωματώνει πλέον την Οδηγία NIS, επηρεάζει τους βασικούς κλάδους της αγοράς Πρόσφατα η Ελληνική Πολιτεία ανακοίνωσε νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προσδιορίζει τις απαιτήσεις που […]

Ενεργειακός έλεγχος ή σύστημα ενεργειακής διαχείρισης; Η απάντηση μέσα από 7 ερωτήσεις για την εφαρμογή του νέου νόμου

Ποιες επιχειρήσεις είναι υπόχρεες; Σύμφωνα με το νόμο 4342/2015, που ψηφίσθηκε το Νοέμβριο του 2015 και ενσωματώνει την Οδηγία 2012/27/ΕΕ, και την Υπουργική Απόφαση 175275/2018 απαιτείται η υλοποίηση ενεργειακών ελέγχων ή η ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ενέργειας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης που […]

Νόμος 4342 και ενεργειακή διαχείριση

Σύμφωνα με το νόμο 4342/2015 που ψηφίσθηκε το Νοέμβριο του 2015 και ενσωματώνει την Οδηγία 2012/27/ΕΕ, απαιτείται η άμεση υλοποίηση ενεργειακών ελέγχων στις μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, δηλ. σε όλες τις επιχειρήσεις που υπερβαίνουν τους 250 εργαζομένους ή […]

Ενεργειακοί Έλεγχοι σε όλες τις Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις

  Σε εφαρμογή της νομοθεσίας για του ενεργειακούς ελέγχους η οποία ψηφίστηκε με τον νόμο 4342/2015 το Υπουργείο προχωρά πλέον στην πλήρη εφαρμογή του με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματα Αναγνώρισης Προσόντων και Πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών […]

Πιο αυστηρός ο νέος ΚΕΝΑΚ

Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) που πρόκειται να αντικαταστήσει την Κ.Υ.Α. υπ’ αρίθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 (ΦΕΚ 407/09.09.2010), Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος εντός του τρέχοντος έτους και αναμένεται να έχει πιο αυστηρές απαιτήσεις σε […]

ISO 50001 στον ‘Ομιλο ΟΤΕ με την PRIORITY

Ο Όμιλος ΟΤΕ, πιστός στις δεσμεύσεις του για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προχώρησε στην ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 50001. Η υιοθέτηση βέλτιστων […]

Συνεργασία της ELPEDISON με την PRIORITY για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001

Η ELPEDISON αποτελεί κορυφαία εταιρεία στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προσφέροντας ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Για την αναβάθμιση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015, η ELPEDISON εμπιστεύθηκε την PRIORITY. Με τις […]

ISO 50001 για την ενεργειακή διαχείριση σε τρία στρατόπεδα με την υποστήριξη της PRIORITY

Για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας κατά ISO 50001:2011 σε τρία στρατόπεδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και την προετοιμασία και υποστήριξη πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα, το ΚΑΠΕ εμπιστεύθηκε την PRIORITY. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας […]

COSMOTE και ΤΙΤΑΝ επιλέγουν την PRIORITY για το ISO 50001 και τη συμμόρφωσή τους με το Νόμο 4342

Οι εταιρείες COSMOTE και TITAN επέλεξαν την PRIORITY για την ανάπτυξη του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001, προκειμένου να εφαρμόσουν βέλτιστες ενεργειακές πρακτικές και να συμμορφωθούν με το νόμο 4342/2015. Σύμφωνα με το νόμο 4342/2015 που ψηφίσθηκε το Νοέμβριο του […]

ISO 27019:2013 – Ασφάλεια Πληροφοριών στη Βιομηχανία Παραγωγής Ενέργειας

Η ανάγκη «μετάφρασης» και εφαρμογής των πρακτικών του ISO/IEC 27002:2013 στη βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συντέλεσε στη δημιουργία ενός νέου προτύπου. Το ISO 27019:2013 στοχεύει στο να βοηθήσει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας, να εφαρμόσουν αποτελεσματικά […]