Διακρίβωση Ζυγών: Διεργαστηριακό Σχήμα Δοκιμής Ικανότητας από το ΕΙΜ

Το Εργαστήριο Μάζας του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ) προγραμματίζει να διοργανώσει σχήμα διεργαστηριακών συγκριτικών μετρήσεων σύμφωνα με τα κάτωθι στοιχεία: Διακρίβωση Μη-αυτόματου Ηλεκρονικού Ζυγού με χαρακτηριστικά: 200g/d=0,1mg Περίοδος έναρξης (προσεγγιστικά):Σεπτέμβριος 2011 Οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά από τους συμμετέχοντες σε […]

Ελληνικός Ατομικός Χρόνος

Στο Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (www.eim.gr) υλοποιείται ο Εθνικός Πρότυπος Χρόνος. Το σύστημα που έχει εγκατασταθεί αποτελείται από μια συστοιχία ατομικών ρολογιών καισίου και σύστημα λήψης δεδομένων από το παγκόσμιο γεωγραφικό σύστημα (GPS). H αβεβαιότητα στην εξαγωγή του χρόνου είναι 10 […]

Παγκόσμια Ημέρα για τη Διαπίστευση

Η 9η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Συνεργασία για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων ILAC και το Διεθνές Φόρουμ για τη Διαπίστευση IAF ως Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης και έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει το κοινό για τη σημασία […]

Εργαστήριο Δοκιμών «Καρούσος Νικόλαος»

H PRIORITY ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και διαπίστευση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO/IEC 17025:2005 στο Εργαστήριο «Νικόλαος Καρούσος» στο Αργοστόλι του Νομού Κεφαλληνίας. Το Εργαστήριο «Καρούσος Νικόλαος» διενεργεί χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε τρόφιμα και νερά και […]