Αναθεώρηση προτύπων Διαπίστευσης

O Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO και συγκεκριμένα η επιτροπή για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης CASCO βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης – ανάπτυξης προτύπων και τεχνικών οδηγιών που αφορούν διάφορους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η διαπίστευση. Συγκεκριμένα τα πρότυπα που πρόκειται σύντομα […]

Διαπίστευση κατά ISO/ IEC 17025 του Εργαστηρίου Πίεσης του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ)

Το Εργαστήριο του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17025:2005. Το Εργαστήριο διενεργεί διακριβώσεις και δοκιμές ποιοτικού έλεγχου σχετικές με την ποιότητα και την ποσότητα του Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Δίκτυο. Το πεδίο διαπίστευσης […]

Νέα οδηγία της Eurachem: Εισαγωγή στο Λεξικό Όρων Μετρολογίας VIM

H Eurachem εξέδωσε πρόσφατα την οδηγία “Terminology in Analytical Measurement – Introduction to VIM 3“, η οποία σχολιάζει και επεξηγεί όρους της επιστήμης της μετρολογίας που περιέχονται στο VIM 3 (International Vocabulary of Metrology). Η οδηγία εστιάζει συγκεκριμένα σε ορολογία […]

Τάση για Υποχρεωτική Διαπίστευση των Κλινικών Εργαστηρίων στην Ευρώπη

Η διαπίστευση ενός κλινικού εργαστηρίου είναι η  επίσημη αναγνώριση από έναν αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα ότι το εργαστήριο είναι ικανό να διενεργεί συγκεκριμένες αναλύσεις / εξετάσεις, και ως εκτούτου αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του.  Βασικός στόχος της διαπίστευσης, όπως […]

Διακρίβωση Ζυγών: Διεργαστηριακό Σχήμα Δοκιμής Ικανότητας από το ΕΙΜ

Το Εργαστήριο Μάζας του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ) προγραμματίζει να διοργανώσει σχήμα διεργαστηριακών συγκριτικών μετρήσεων σύμφωνα με τα κάτωθι στοιχεία: Διακρίβωση Μη-αυτόματου Ηλεκρονικού Ζυγού με χαρακτηριστικά: 200g/d=0,1mg Περίοδος έναρξης (προσεγγιστικά):Σεπτέμβριος 2011 Οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά από τους συμμετέχοντες σε […]

Ελληνικός Ατομικός Χρόνος

Στο Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (www.eim.gr) υλοποιείται ο Εθνικός Πρότυπος Χρόνος. Το σύστημα που έχει εγκατασταθεί αποτελείται από μια συστοιχία ατομικών ρολογιών καισίου και σύστημα λήψης δεδομένων από το παγκόσμιο γεωγραφικό σύστημα (GPS). H αβεβαιότητα στην εξαγωγή του χρόνου είναι 10 […]

Παγκόσμια Ημέρα για τη Διαπίστευση

Η 9η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Συνεργασία για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων ILAC και το Διεθνές Φόρουμ για τη Διαπίστευση IAF ως Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης και έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει το κοινό για τη σημασία […]

Εργαστήριο Δοκιμών «Καρούσος Νικόλαος»

H PRIORITY ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και διαπίστευση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO/IEC 17025:2005 στο Εργαστήριο «Νικόλαος Καρούσος» στο Αργοστόλι του Νομού Κεφαλληνίας. Το Εργαστήριο «Καρούσος Νικόλαος» διενεργεί χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε τρόφιμα και νερά και […]