Εργαστήριο Δοκιμών «Καρούσος Νικόλαος»

H PRIORITY ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και διαπίστευση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO/IEC 17025:2005 στο Εργαστήριο «Νικόλαος Καρούσος» στο Αργοστόλι του Νομού Κεφαλληνίας. Το Εργαστήριο «Καρούσος Νικόλαος» διενεργεί χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε τρόφιμα και νερά και […]