Διαπίστευση ISO/IEC 17043 στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Η Μονάδα Ελέγχου Ποιότητας Μικροβιολογικών Αναλύσεων, η οποία ανήκει στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διαπιστεύτηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17043 (αρ. πιστοποιητικού 917) για την διοργάνωση διεργαστηριακών δοκιμών ικανότητας σε […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αξιολογητών / εμπειρογνωμόνων εργαστήριων διακριβώσεων

Για την ενίσχυση της στελέχωσης κατά τη συγκρότηση των Ομάδων Αξιολόγησης, το Ε.ΣΥ.Δ. ζητεί εξωτερικούς Αξιολογητές/Εμπειρογνώμονες που θα ενταχθούν σε ομάδες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 Εργαστηρίων διακριβώσεων. Το Ε.ΣΥ.Δ. παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης […]

Διαπίστευση Εργαστηρίου LABOGEN κατά ISO 15189

To διαγνωστικό εργαστήριο της LABOGEN διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ) κατά ISO 15189 για τη διενέργεια βιοχημικών – ανοσοχημικών δοκιμών σε βιολογικά δείγματα (Αρ. Πιστ. 907). Το εργαστήριο της LABOGEN επί 15έτη παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαθέτοντας άρτιο […]

Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Metropolitan Hospital

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέκταση του Πεδίου Διαπίστευσης του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Metropolitan Hospital. To εργαστήριο μετά από αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ) συμπεριέλαβε στο Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης σειρά βιοχημικών και ανοσοχημικών δοκιμών (Αρ. Πιστ. 434). Tο […]

Διαπίστευση Εργαστηρίου Γενετικής DNALOGY SA κατά ISO/IEC 17025:2005

Το Εργαστήριο Γενετικής DNAlogy SA είναι το πρώτο ιδιωτικό, ελληνικό, διεθνών προδιαγραφών εργαστήριο το οποίο διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ., Αρ. πιστ. 892) κατά το Πρότυπο ISO/ΙEC 17025:2005 για το σύνολο των δικανικών δοκιμών ανάλυσης DNA (ανίχνευση βιολογικού […]

Πολιτική του ΕΣΥΔ σχετικά με τη διενέργεια δοκιμών σε ανθρώπινα δείγματα

Η Διεύθυνση Διαπίστευσης Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ. εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τη διενέργεια δοκιμών σε ανθρώπινα δείγματα: “Τα Εργαστήρια επιτρέπεται να διενεργούν δοκιμές σε ανθρώπινα δείγματα, μόνο κατόπιν της συγκατάθεσης του ατόμου από το οποίο προέρχεται το δείγμα ή […]

Μετάβαση στη νέα έκδοση του προτύπου ISO 15189

Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012 «Medical laboratories-Requirements for quality and competence» δημοσιεύτηκε την 01.11.2012 και αντικαθιστά το ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2007. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ILAC, η διαδικασία μετάβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 29.02.2016. Το […]

Διαπίστευση του Εργαστηρίου «Ιωάννης Κανάρης – ACMAL» κατά ISO/IEC 17025

Το Εργαστήριο «Ιωάννης Κανάρης – ACMAL» διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17025:2005. Το συγκεκριμένο εργαστήριο, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο εξοπλισμό και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό ενώ εξειδικεύεται στις αναλύσεις τροφίμων. Τα πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου όπως […]

Διαπίστευση του Εργαστηρίου της Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του ΕΜΠ κατά ISO/IEC 17025

Tο Εργαστήριο της Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου διαπιστεύτηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17025:2005. Η Μονάδα διαθέτει άριστη υλικοτεχνική υποδομή & σύγχρονα εξοπλισμένο εργαστήριο με αναλυτικές συσκευές για μετρήσεις και αναλύσεις […]

EIM: Διενέργεια σχήματος ελέγχου ικανότητας στο πεδίο “Ογκομέτρηση/ βαθμονόμηση δεξαμενής”

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 3784/2009, των Κ.Υ.Α. Φ2-1617/2010 και ΠΟΛ 1009/2012 σχετικά με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας για να συμβάλλει στην ανάπτυξη και μεταφορά της απαιτούμενης τεχνογνωσίας […]