Διαπίστευση των Κτηνιατρικών Εργαστηρίων VET IN PROGRESS plus, κατά ISO/IEC 17025

Τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια VET IN PROGRESS plus διαπιστεύθηκαν από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17025. Για μια τουλάχιστον δεκαετία, με την πρωτοποριακή εξειδίκευση τόσο στις εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό που απαιτεί η σωστή εργαστηριακή πρακτική, διενεργούν ευρύ φάσμα εργαστηριακών αναλύσεων στους κλάδους της Μικροβιολογίας, Ανοσολογίας, Κυτταρολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογίας, Κλινικής Χημείας και Ενδοκρινολογίας.

Το πεδίο διαπίστευσης (Αρ. Πιστ. 1016) των εργαστηρίων όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από επιτυχή αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), περιλαμβάνει σειρά ορολογικών δοκιμών με τεχνικές έμμεσου ανοσοφθορισμού και ELISA.

Τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια VET IN PROGRESS plus έχουν εμπιστευθεί την PRIORITY τόσο για τη διαπίστευση κατά ISO/IEC 17025 όσο και για την πιστοποίηση του Κεντρικού εργαστηρίου στο Μαρκόπουλο Αττικής και του παραρτήματος στα Ιωάννινα κατά ISO 9001.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ