Διαπίστευση του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ κατά ISO/IEC 17025

Το Εργαστήριο Διακριβώσεων της εταιρείας Θεοδώρου Αυτοματισμοί διαπιστεύτηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17025:2005. Η εταιρεία Θεοδώρου Αυτοματισμοί προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τα τελικά στάδια της παραγωγής και της συσκευασίας. με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και την αποδοτική διαχείριση των διαδικασιών παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης.

Το Εργαστήριο Διακριβώσεων της εταιρείας διενεργεί διακριβώσεις μάζας. Το πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από επιτυχή αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) περιλαμβάνει την διακρίβωση ηλεκτρονικών οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας.

Η PRIORITY ανέλαβε την ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας ISO/IEC 17025:2005 στην εταιρεία Θεοδώρου Αυτοματισμοί.

 

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ