Πολιτική του ΕΣΥΔ σχετικά με τη διενέργεια δοκιμών σε ανθρώπινα δείγματα

Η Διεύθυνση Διαπίστευσης Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ. εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τη διενέργεια δοκιμών σε ανθρώπινα δείγματα:

“Τα Εργαστήρια επιτρέπεται να διενεργούν δοκιμές σε ανθρώπινα δείγματα, μόνο κατόπιν της συγκατάθεσης του ατόμου από το οποίο προέρχεται το δείγμα ή εφόσον το δείγμα συνοδεύεται από παραπεμπτικό ιατρού. Για τις περιπτώσεις που ο εξεταζόμενος είναι ανήλικος, ισχύει η κείμενη νομοθεσία.

Δεν επιτρέπεται η αποστολή δείγματος και η παραγγελία εξετάσεων μέσω ταχυδρομείου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που το δείγμα συνοδεύεται από έντυπο συγκατάθεσης του ατόμου από το οποίο προέρχεται το δείγμα ή το δείγμα συνοδεύεται από παραπεμπτικό ιατρού.

Για τα ανωτέρω εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αφορούν σε εγκληματολογικές ή δικαστικές υποθέσεις.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κώδικα δεοντολογίας του εργαστηρίου και να εξασφαλίζεται η ενημέρωση των ενδιαφερομένων.”

Πηγή: ΕΣΥΔ

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ