Διαπίστευση του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου της ΟΡΘΟΒΙΟΤΙΚΗ ΑΕ κατά ISO 15189

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο της ΟΡΘΟΒΙΟΤΙΚΗ ΑΕ  διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 15189.

Η ΟΡΘΟΒΙΟΤΙΚΗ είναι ένα σύγχρονο, πρότυπο πολυϊατρείο Προληπτικής Ιατρικής και Αντιγήρανσης που δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει στην απόκτηση της βέλτιστης υγείας, στη μακροβιότητα του ατόμου αλλά και στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ζωής. Στις υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνεται και η διενέργεια ευρείας γκάμας εργαστηριακών εξετάσεων.

Το πεδίο διαπίστευσης (Αρ. Πιστ. 952) του βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Κέντρου όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από επιτυχή αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) περιλαμβάνει σειρά αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.

Η ΟΡΘΟΒΙΟΤΙΚΗ εμπιστεύτηκε την PRIORITY για τη διαπίστευση του βιοπαθολογικού εργαστηρίου κατά ISO 15189.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ