Διαπίστευση του Εργαστηρίου της Κλινικής EUROMEDICA Μητέρα Κρήτης κατά ISO 15189

Το Κλινικό Εργαστήριο της Ιδιωτικής Κλινικής EUROMEDICA – ΜΗΤΕΡΑ Κρήτης, διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 15189.

Η μαιευτική γυναικολογική κλινική ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ βρίσκεται στο Ηράκλειο. Λειτουργεί από το 1997, ενώ από το 2000 ανήκει στον όμιλο  Euromedica. Το πεδίο διαπίστευσης (Αρ. Πιστ. 949) του κλινικού εργαστηρίου της Κλινικής  όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από επιτυχή αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), περιλαμβάνει 2 ανοσοχημικoύς δείκτες προγεννητικού ελέγχου (ελεύθερη β-χοριακή γοναδοτροπίνη, συνδεόμενη με την εγκυμοσύνη πρωτεϊνη του πλάσματος PAPP-A) .

Το Κλινικό Εργαστήριο της Ιδιωτικής Κλινικής EUROMEDICA ΜΗΤΕΡΑ εμπιστεύτηκε τους συμβούλους της PRIORITY για τη διαπίστευσή του κατά ISO 15189.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ