Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Metropolitan Hospital

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέκταση του Πεδίου Διαπίστευσης του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Metropolitan Hospital. To εργαστήριο μετά από αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ) συμπεριέλαβε στο Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης σειρά βιοχημικών και ανοσοχημικών δοκιμών (Αρ. Πιστ. 434).

Tο Εργαστήριο του Metropolitan Hospital λειτουργεί σε 24ωρη βάση και απαρτίζεται από επί μέρους τμήματα, όπως το Αιματολογικό, Αιμοδοσίας, Aνοσοενζυμικό (Ορολογικό – Oρμονολογικό), Βιοχημικό, Μικροβιολογικό, Τμήμα Πήξεως.

Η Priority ανέλαβε την επέκταση του Συστήματος Διαχείρισης ISO 15189 του εργαστηρίου του Metropolitan Hospital.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ