Διαπίστευση του Εργαστηρίου Medical Diagnosis στη Μεγάλη Βρετανία από το UKAS

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο της Medical Diagnosis με έδρα το Λονδίνο διαπιστεύθηκε από το UKAS κατά ISO 15189 και αποτελεί το πρώτο πελάτη της PRIORITY που διαπιστεύεται από το UKAS.

Η Medical Diagnosis είναι μία ιδιωτική ιατρική εταιρεία  που προσφέρει  ένα μεγάλο εύρος διαγνωστικών υπηρεσιών, τόσο σε ιδιώτες και ασθενείς, όσο και σε επαγγελματίες υγείας στο Λονδίνο και σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Εργαστήριο είναι  εξοπλισμένο με τους πλέον σύγχρονους αυτόματους αναλυτές και διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνολογικό προσωπικό. Το πεδίο διαπίστευσης (Certificate Number 8567) του εργαστηρίου όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από επιτυχή αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAS), περιλαμβάνει σειρά αιματολογικών και βιοχημικών δοκιμών.

Η PRIORITY ήταν ο σύμβουλος της Medical Diagnosis για την ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 15189:2012, αναλαμβάνοντας τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και την υποστήριξη των στελεχών του εργαστηρίου κατά τη διάρκεια της προαξιολόγησης και της αξιολόγησης από το UKAS.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ