Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης για το Εργαστήριο LABOGEN

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέκταση του Πεδίου Διαπίστευσης του Εργαστηρίου LABOGEN.

To εργαστήριο, μετά από αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ) συμπεριέλαβε στο Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης μεγάλο αριθμό βιοχημικών και ανοσοχημικών δοκιμών (Αρ. Πιστ. 907), επιβεβαιώνοντας ότι μετά από 15έτη συνεχίζει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαθέτοντας άρτιο και σύγχρονο εξοπλισμό καθώς και έμπειρο, εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό.

Το LABOGEN εμπιστεύτηκε την PRIORITY  για την ανάπτυξη και επέκταση του Συστήματος Διαχείρισης ISO 15189 του εργαστηρίου της.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ