Διαπίστευση Εργαστηρίου LABOGEN κατά ISO 15189

To διαγνωστικό εργαστήριο της LABOGEN διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ) κατά ISO 15189 για τη διενέργεια βιοχημικών – ανοσοχημικών δοκιμών σε βιολογικά δείγματα (Αρ. Πιστ. 907).

Το εργαστήριο της LABOGEN επί 15έτη παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαθέτοντας άρτιο και σύγχρονο εξοπλισμό καθώς και έμπειρο, εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό. Η PRIORITY ανέλαβε την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης ISO 15189 του εργαστηρίου της LABOGEN.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ