Εργαστήριο Δοκιμών «Καρούσος Νικόλαος»

H PRIORITY ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και διαπίστευση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO/IEC 17025:2005 στο Εργαστήριο «Νικόλαος Καρούσος» στο Αργοστόλι του Νομού Κεφαλληνίας.

Το Εργαστήριο «Καρούσος Νικόλαος» διενεργεί χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε τρόφιμα και νερά και προσφέρει υπηρεσίες σε ιδιώτες και φορείς. Πρόκειται για το πρώτο εργαστήριο δοκιμών του Νομού Κεφαλληνίας που διαπιστεύεται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Το πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου περιλαμβάνει μικροβιολογικές δοκιμές σε νερά πόσιμα, επιφανειακά και κολυμβητικών δεξαμενών.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ