Διαπίστευση του Κλινικού Εργαστηρίου της ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Α.Ε. κατά ISO 15189

Το Κλινικό Εργαστήριο του Πολυϊατρείου MMC – ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Α.Ε  διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 15189.

Η Ιατρική Φροντίδα είναι ένα πρότυπο Διαγνωστικό και Ιατρικό κέντρο, με έδρα τη Νέα Χαλκηδόνα, που ειδικεύεται στον τομέα της προληπτικής ιατρικής και πρωτοβάθμιας περίθαλψης με πολυετή πείρα και παράδοση στην παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας. Το πεδίο διαπίστευσης (Αρ. Πιστ. 968) του κλινικού εργαστηρίου του Πολυϊατρείου όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από επιτυχή αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) περιλαμβάνει σειρά αιματολογικών, βιοχημικών και ανοσοχημικών εξετάσεων.

Το Πολυϊατρείο MMC – ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Α.Ε εμπιστεύτηκε την PRIORITY για τη διαπίστευση κατά ISO 15189.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΥΓΕΙΑ