Διαπίστευση του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών κατά ISO 15189 και ISO/IEC 17025

Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διαπιστεύτηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 15189 και ISO/IEC 17025.

Τα πεδία διαπίστευσης (Αρ. Πιστ. 937 και 938) του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από επιτυχή αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) περιλαμβάνουν μοριακές μεθόδους για την ανίχνευση RNA του της γρίπης τύπου Α και Β καθώς και παρασιτολογικές δοκιμές σε αίμα και κόπρανα.

Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής έχει εμπιστευτεί την PRIORITY όχι μόνο για τη διαπίστευση κατά ISO 15189 και ISO/IEC 17025, αλλά και για τη διαπίστευση κατά ISO/IEC 17043 για την διοργάνωση διεργαστηριακών δοκιμών ικανότητας σε μικροβιολογικές δοκιμές.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ