Αγγλο-ελληνικό λεξικό όρων που χρησιμοποιούνται στη μετρολογία

H Επιστημονική Επιτροπή της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (HellasLab) υλοποιώντας σχετική απόφαση του 3ου Τακτικού Εθνικού Συνεδρίου Μετρολογίας (Κύπρος, Φεβρουάριος 2010) προχώρησε στην ανάπτυξη ενός σχεδίου αγγλο-ελληνικού λεξικού μετρολογικής ορολογίας. Το σχέδιο του λεξικού είναι διαθέσιμο για διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Hellas Lab. Στόχος είναι να επιτευχθεί μια κοινά συμφωνημένη ελληνική μετρολογική ορολογία.

Η Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμβάλουν στη διαβούλευση αυτή, προτείνοντας προσθήκες, τροποποιήσεις ή ερμηνευτικά σχόλια. Οι παρεμβάσεις πρέπει να αποστέλλονται στη HellasLab ([email protected]) συνοδευόμενες, όταν αυτό είναι αναγκαίο, από την ανάλογη τεκμηρίωση.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ