Νέα οδηγία της Eurachem: Εισαγωγή στο Λεξικό Όρων Μετρολογίας VIM

H Eurachem εξέδωσε πρόσφατα την οδηγία “Terminology in Analytical Measurement – Introduction to VIM 3“, η οποία σχολιάζει και επεξηγεί όρους της επιστήμης της μετρολογίας που περιέχονται στο VIM 3 (International Vocabulary of Metrology).

Η οδηγία εστιάζει συγκεκριμένα σε ορολογία που συναντάται στα αναλυτικά εργαστήρια και αναφέρεται στα σχετικά πρότυπα διαπίστευσης των εργαστηρίων δοκιμών ISO/IEC 17025 και ISO 15189.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ