Διαπίστευση Εργαστηρίου ENVIROSOL κατά ISO/IEC 17025

To εργαστήριο της ENVIROSOL διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ) κατά ISO/IEC 17025 για τη διενέργεια χημικών – φυσικοχημικών δοκιμών σε νερά και λύματα (Αρ. Πιστ. 771).

Το Εργαστήριο προσφέρει τεχνολογικές υπηρεσίες στη βιομηχανία και σε άλλους πελάτες. Οι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου σχετίζονται με τον ποιοτικό έλεγχο υδάτων, λυμάτων, εδαφών και τροφίμων.

Η PRIORITY  ανέλαβε την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης ISO/IEC 17025 του εργαστηρίου της ENVIROSOL.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ