Διακρίβωση Ζυγών: Διεργαστηριακό Σχήμα Δοκιμής Ικανότητας από το ΕΙΜ

Το Εργαστήριο Μάζας του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ) προγραμματίζει να διοργανώσει σχήμα διεργαστηριακών συγκριτικών μετρήσεων σύμφωνα με τα κάτωθι στοιχεία:

  • Διακρίβωση Μη-αυτόματου Ηλεκρονικού Ζυγού με χαρακτηριστικά: 200g/d=0,1mg
  • Περίοδος έναρξης (προσεγγιστικά):Σεπτέμβριος 2011
  • Οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά από τους συμμετέχοντες σε αναλυτικό ζυγό που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΙΜ.
  • Το σχήμα θα υλοποιηθεί με την προϋπόθεση συμμετοχής τουλάχιστον 4 εργαστηρίων.

Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στο σχήμα θα πραγματοποιηθεί με τους εξής όρους:

  1. Κόστος συμμετοχής: 350 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23%).
  2. Όλες οι υπόλοιπες δαπάνες που απορρέουν από την συμμετοχή επιβαρύνουν το κάθε εργαστήριο.
  3. Πληρωμή του κόστους συμμετοχής στο ΕΙΜ με την ολοκλήρωση του σχήματος και την κοινοποίηση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω κόστος μειώνεται με έκπτωση 30% μόνο για υπο-διαπίστευση ή διαπιστευμένα εργαστήρια (στο ίδιο ή σε άλλα πεδία/μεγέθη μέτρησης), οπότε  διαμορφώνεται σε 245 Ευρώ
Προθεσμία αιτήσεων στο ΕΙΜ: 24.06.2011
Έντυπο αίτησης

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  εδώ
Πηγή: www.eim.gr

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ