Διαπίστευση του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ κατά ISO/IEC 17025

Το Εργαστήριο Διακριβώσεων της εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ  διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17025:2005.

H εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατασκευής, μελετών και έκδοσης αδειών για το σύνολο των τεχνικών έργων καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Στις εξειδικευμένες υπηρεσίες της εταιρείας ανήκει και το Εργαστήριο Διακριβώσεων το οποίο διενεργεί ογκομετρήσεις / διακριβώσεις δεξαμενών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Το πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από επιτυχή αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) περιλαμβάνει την διακρίβωση / ογκομέτρηση μεταλλικών δεξαμενών με χρήση δύο μεθοδολογιών (με χρήση μετρητή ροής και με χρήση ογκομετρικού δοχείου).

Η PRIORITY ανέλαβε την ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας ISO/ IEC 17025 στο Εργαστήριο Διακριβώσεων της ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ