Διαπίστευση Εργαστηρίου Γενετικής DNALOGY SA κατά ISO/IEC 17025:2005

Το Εργαστήριο Γενετικής DNAlogy SA είναι το πρώτο ιδιωτικό, ελληνικό, διεθνών προδιαγραφών εργαστήριο το οποίο διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ., Αρ. πιστ. 892) κατά το Πρότυπο ISO/ΙEC 17025:2005 για το σύνολο των δικανικών δοκιμών ανάλυσης DNA (ανίχνευση βιολογικού υλικού, ανάλυση και ταυτοποίηση DNA), και για το σύνολο των DNA δοκιμών εξακρίβωσης βιολογικής συγγένειας (DNA τεστ συγγένειας 1ου, 2ου, 3ου, έως 6ου βαθμού).

Το Εργαστήριο Γενετικής DNALOGY SA διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο εξοπλισμό είναι στελεχωμένο από ειδικευμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες (εγγεγραμμένους στις λίστες πραγματογνωμόνων των ελληνικών δικαστικών αρχών) στην ανάλυση και ταυτοποίηση DNA. Η PRIORITY ανέλαβε την ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας ISO/IEC 17025:2005 στο Εργαστήριο Γενετικής DNALOGY SA.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ