Διαπίστευση του Εργαστηρίου της ΙΩΝΙΑ – EUROMEDICA κατά ISO 15189

Το Κλινικό Εργαστήριο της εταιρείας ΙΩΝΙΑ – EUROMEDICA ΑΕ  διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 15189.

Το Διαγνωστικό Κέντρο ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  ξεκίνησε να λειτουργεί στο πλαίσιο του δικτύου της Euromedica από το 2008. Έχει σταθερή συνεργασία με εξειδικευμένους ιατρούς όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων εξυπηρετώντας περίπου 11.000 ασθενείς κατά μέσο όρο ετησίως. Το πεδίο διαπίστευσης (Αρ. Πιστ. 933) του κλινικού εργαστηρίου του Κέντρου όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από επιτυχή αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) περιλαμβάνει σειρά αιματολογικών, βιοχημικών και ανοσοχημικών εξετάσεων.

Το Διαγνωστικό Κέντρο ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  έχει εμπιστευτεί την PRIORITY όχι μόνο για τη διαπίστευση κατά ISO 15189, αλλά και για την πιστοποίηση κατά ISO 9001.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ