Διαπίστευση Παραγωγών Υλικών Αναφοράς – ISO/CD 17034

Ο οδηγός του ISO Guide 34: 2009 πρόκειται σύντομα να αντικατασταθεί από το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17034 «General requirements for the competence of reference material producers» το οποίο βρίσκεται σε μορφή Committee Draft (CD).

To νέο πρότυπο θα έχει δομή παρόμοια με το ISO/IEC 17025 (πρότυπο διαπίστευσης εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων) αλλά και το ISO/IEC 17043 (πρότυπο διαπίστευσης διοργανωτών δοκιμών ικανότητας – διεργαστηριακών) ώστε να είναι εύκολη και η εφικτή η ταυτόχρονη εφαρμογή τους. Το ISO/IEC 17034 εκτός από τις απαιτήσεις από τη Διοίκηση θα περιλαμβάνει μια σειρά τεχνικών απαιτήσεων που σχετίζονται μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση μετρολογικής ιχνηλασιμότητας, την αξιολόγηση της ομοιογένειας και της σταθερότητας των υλικών και την απόδοση τιμών αναφοράς και αβεβαιότητας.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ