Ένταξη του Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης στη Διεθνή Συμφωνία ILAC MLA

Ο Κυπριακός Φορέας Διαπίστευσης (Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας CYS – CYSAB) απέκτησε πρόσφατα την ιδιότητα του πλήρους μέλους (full member) της Διεθνούς Συνεργασίας Διαπίστευσης Εργαστηρίων (International Laboratory Accreditation Collaboration – ILAC) όσον αφορά στη Διαπίστευση Εργαστηρίων Δοκιμών.

Άμεση συνέπεια της ένταξης στην Πολυμερή Συμφωνία ILAC – MLA είναι ότι οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης όλων των χωρών της συμφωνίας, οφείλουν να υποστηρίζουν την αποδοχή στη χώρα τους, των εκθέσεων δοκιμών που εκδίδουν τα διαπιστευμένα από το CYS – CYSAB εργαστήρια, και να τις αναγνωρίζουν ως ισότιμες προς τις εκθέσεις των εργαστηρίων που έχουν διαπιστεύσει οι ίδιοι.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ