Διαπίστευση Κέντρου Μοριακών Αναλύσεων και Ερευνών κατά ISO/IEC 17025 και ISO 15189

Το Κέντρο Μοριακών Αναλύσεων και Ερευνών διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17025:2005 και ISO 15189:2007.

Το Κέντρο Μοριακών Αναλύσεων και Ερευνών είναι μια σύγχρονη εταιρεία παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας με έδρα το Αγρίνιο που εξειδικεύεται στην εφαρμογή των μοριακών διαγνωστικών αναλύσεων σε ότι αφορά την πρόγνωση, τη διάγνωση και την έρευνα στον καρκίνο.

Συγκεκριμένα, στόχος της εταιρείας είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της ογκολογίας και συναφών βιοϊατρικών πεδίων, όπου η μοριακή ανάλυση βοηθάει προς μια ακριβέστερη διάγνωση, μια σαφέστερη πρόγνωση και μια επιστημονικά-κατευθυνόμενη εξατομικευμένη διαχείριση των ογκολογικών νοσημάτων.

Τα πεδία διαπίστευσης του εργαστηρίου όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από επιτυχή αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) περιλαμβάνουν την ποιοτική ανίχνευση μετάλλαξης V600 στο ογκογονίδιο B-RAF καθώς και τη σχετική ποσοτικοποίηση γονιδιακής έκφρασης 7 γονιδίων.

Η PRIORITY είναι ο σύμβουλος ανάπτυξης του Συστήματος Ποιότητας ISO/IEC 17025:2005 και ISO 15189:2007 στο Κέντρο Μοριακών Αναλύσεων και Ερευνών.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ