Ελληνικός Ατομικός Χρόνος

Στο Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (www.eim.gr) υλοποιείται ο Εθνικός Πρότυπος Χρόνος. Το σύστημα που έχει εγκατασταθεί αποτελείται από μια συστοιχία ατομικών ρολογιών καισίου και σύστημα λήψης δεδομένων από το παγκόσμιο γεωγραφικό σύστημα (GPS). H αβεβαιότητα στην εξαγωγή του χρόνου είναι 10 ns.

H επίσημη ώρα της Ελλάδος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Μ ενώ μέσω του server hercules.eim.gr εύκολα μπορεί κάποιος να συγχρονίσει το ρολόι του υπολογιστή του με τα ατομικά ρολόγια του ΕΙΜ. Για οδηγίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ε.Ι.Μ.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ