Διαπίστευση του Εργαστηρίου του Athens Eye Hospital κατά ISO 15189

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο της οφθαλμολογικής κλινικής   Athens Eye Hospital διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 15189.

Το Athens Eye Hospital αποτελεί Κλινική διεθνούς βεληνεκούς και χώρο επίλυσης σοβαρών και δύσκολων οφθαλμολογικών προβλημάτων. Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Athens Eye Hospital είναι εξοπλισμένο με τους πλέον σύγχρονους αυτόματους αναλυτές, υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας και προσφέρει πλήρη αιματολογικό, μικροβιολογικό και βιοχημικό έλεγχο.

Το πεδίο διαπίστευσης (Αρ. Πιστ. 1012) του εργαστηρίου της Κλινικής όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από επιτυχή αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) περιλαμβάνει σειρά αιματολογικών δοκιμών, βιοχημικών δοκιμών και δοκιμών πήξης.

Το Athens Eye Hospital έχει εμπιστευτεί την PRIORITY για τη διαπίστευση του βιοπαθολογικού εργαστηρίου κατά ISO 15189.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ